พฤษภาคม 22, 2018 | In: News, Work | Read : 578 views

Hongkong Airlines & Thai Smile รับสมัครลูกเรือ

Hongkong Airlines รับสมัครลูกเรือ

Thailand Overseas Recruitment (Hong Kong Based)

ต้องการรับสมัครลูกเรือใหม่ หัวหน้าลูกเรือ เพื่อร่วมงานกับทางสายการบินของเรา สถานที่ทำงานประจำที่ฮ่องกง มีรายละเอียดดังนี้

Flight Attendant (Basic Requirement)

 • อายุอย่างน้อย 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • อ่าน/ฟัง/พูด/อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมีภาษาอาเซียน เช่น จีนกวางตุ้ง หรือจีนแมนดาริน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อินโดีเซีย มาเลย์ หรือภาษายุโรป อย่าง ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ในระดับสื่อสารได้ โดยเฉพาะภาษาจีนแมนดารินต้องการเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมได้
 • มีจิตใจรักในงานบริการ
 • สามารถเอื้อมแตะได้สูง 210 ซม. และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

Flight Purser,

 • เคยผ่านงานลูกเรือมาอย่างน้อย 4 ปี

Senior Purser,

 • มีประสบการณ์การทำงานลูกเรือมาอย่างน้อย 7 ปี และผ่านงานในระดับ Supervisor มาอย่างน้อย 3 ปี

Application Details

 • การสมัครผ่านระบบเปิดแล้ววันนี้ และจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งการสมัครออนไลน์ ใบสมัครต่างๆ เงื่อนไขดูได้ที่ https://www.hongkongairlines.com/en_HK/career/detail?id=10005550446#

Thai Smile รับสมัครแอร์โฮสเตส walk in  6 มิถุนายน นี้

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ

 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในการบริการ

การแต่งกาย

ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัครงาน

 • 6 มิถุนายน 2561 รอบ Walk-in Interview
  สถานที่: THE HALLS Bangkok
  79/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรัสิต
  แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
  ห้อง De Naga Room (1stFloor)
  เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: เปิดรับบัตรคิว สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 ท่านแรก และหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ไม่จำกัดจำนวน

การเข้าอาคาร: สถานที่จะเปิดให้เข้าสถานที่ตามเวลาที่ได้ระบุไว้ และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมารอบริเวณ ก่อนเวลา 06:00 น.

 • 11 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 18-21 มิถุนายน 2561 รอบสอบสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 29 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและประวัติอาชญากร

** เนื่องจากที่จอดรถของอาคารมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การนำรถส่วนตัวมาจอดในบริเวณอาคารและไม่อนุญาต ให้ผู้ติดตามเข้ามารอ ณ บริเวณอาคารเปิดรับสมัคร **

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรอบ Walk-in Interview ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ผู้สมัคร ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงาน (Application Form) ตาม link ด้านล่าง และกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ https://www.thaismileair.com/th/newsupdates/news_1728
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก https://www.thaismileair.com/gallery/Ca … %B9%8C.pdf

และนำส่งโดยยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ในวันรับสมัคร

 • ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะ ผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควร

Singapore Airlines รับแอร์โฮสเตส สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้-3 มิถุนายนนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สาวไทย อายุขั้นต่ำ 18 ปี
 • ความสูงขั้นต่ำ 158 ซม.
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี (ผู้ที่จบภายในเดือนธันวาคม 2018 มีสิทธิยื่นใบสมัคร)
 • TOIEC 600 ขึ้นไปหรือ TOEFL 500 ขึ้นไป
 • พร้อมไปทำงานและพำนักในสิงคโปร์

ยื่นใบสมัครออนไลน์ถึง 3 มิถุนายน นี้

สัมภาษณ์ วันที่ 16-17 มิถุนายน นี้ ที่

Anantara Siam Bangkok Hotel
155 Rajadamri Road, Bangkok 10330, Thailand

รายละเอียดสมัครที่ https://singaporeairlines.csod.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Welcome to My Blog

สวัสดีครับ ผมมาฝึกงานที่การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

Calendar

ตุลาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categories

%d bloggers like this: