Science Header

รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จากผู้รู้ในศาสตร์ต่างๆ จากเพื่อนครู และลูกศิษย์ที่มากความสามารถ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สร้างบทเรียนน่าสนใจเหล่านี้มอบให้กับเว็บไซต์ของเรา

  • แอลกอฮอล์ (Alcohol) : รวบรวมและเรียบเรียงโดย : นพ. สมนึก ศรีวิศาล FRCR, FRCPC, St.Louis, MO, USA.
  • Celestia : ดินแดนในจินตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า โปรแกรมแนะนำสำหรับครูผู้สอนโลก ดวงดาว และอวกาศ
  • พันธะเคมี (Bond) : บทเรียนออนไลน์วิชาเคมี จากลูกศิษย์เบ็ญจะมะมหาราช
  • Physics Cyberlabs : เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ

เพื่อนครูที่อยากเผยแพร่ผลงาน เวทีนี้ยินดีต้อนรับและเปิดกว้างรอให้ท่านได้แสดงผลงานกันได้ครับ ขอให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ภาพประกอบ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของเรา ผลงานเป็นของท่านแน่นอนครับ อีเมล์ติดต่อกันมานะครับ webmaster at krumontree dot com

Innovation