นักศึกษา

Trainee@TG (2)

ฝึกงานกับการบินไทย (2) รู้เรื่องคร่าวๆ ของกอง K3 นี้ไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้จะมาเล่าต่อว่า ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในช่วงที่ฝึกงานมีอะไรกันบ้าง เนื่องจากเพื่อนๆ ที่ฝึกงานด้วยกัน เรียนมาทางด้านนี้กันทั้งนั้น ดังนั้น เพื่อนๆ ก็จะทราบว่าวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษร ในทางการบินเค้าพูดกันว่ายังไง ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่จะสะกดชื่อผู้โดยสารผ่านทางวิทยุสื่อสาร ถ้าออกเสียง B กับ...

Start Point!

ประสบการณ์สมัครฝึกงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจาก ยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตอนนี้ก็เข้าช่วงปลายๆ ของการฝึกงานแล้วครับ กำหนดการฝึกงานเริ่มต้นวันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)