นายปอ

Hi! Dubai…

Welcome to My Blog P'Por Cabin Crew Blog. บล็อกของนายปอ (ปรเมศวร์ โคตรคันทา) หนุ่มรัฐศาสตร์ (สิงห์ดำ) ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) แห่งรั้วสีชมพู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากที่จบการศึกษา (และยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับผองเพื่อนเลย) ก็ได้สานฝันสู่การเป็น...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)