foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
18 พฤษภาคม เปิดเทอม Virtual Online ตามบัญชาของ รมต.ศธ. ท่ามกลางเสียงกู่ร้องระงมไปทั่วประเทศถึงความไม่พร้อม ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะชนบทห่างไกลอย่าง ด.ช.เก๋า ดงกล้วย นะ แม้แต่ในเขตเทศบาลเมือง หรือพระนครหลวงก็ยังมีเด็กที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอินเทิร์เน็ต สมาร์ทโฟน ทีวีดิจิทัล กันอีกมาก ไม่เพียงแต่นักเรียน คุณครูเองก็ย่ำแย่ตั้งแต่การเตรียมการสอน ทำแบบฝึก ใบงาน สื่อสารพัดอย่าง การเยี่ยมบ้านเตรียมความพร้อมนักเรียน เอิ่ม! มันไม่ง่ายเหมือนนั่งสั่งในห้องแอร์นะครับท่าน...

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

"ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ สำนึกผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู" มล.ปิ่น มาลากุล

Ads by KruMontree

adv 300x250

Friendly Links

เรียนรู้ภาษา html
isangate banner
easyhome banner
ipst banner
enter-kidsd
sakdibhornssup foundation
ubuntu-th
speedtest
13 Thai free fonts

Facebook Likebox

Our Services

Visitors Counter

0572532
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
347
730
2033
527533
15626
18201
572532

Your IP: 3.231.226.13
2020-05-27 15:46
  1. ศธ.ไม่ซื้อแท็ปเล็ต
  2. รับ นร.ออนไลน์
  3. การเรียนออนไลน์
  4. ให้นักเรียนไว้ผมยาว
  5. เลิกโชว์ป้ายเด็กเก่ง

รมว. ศึกษาธิการ แจง ยังไม่มีการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเสริม "แท็ปเล็ต" ดูตามความจำเป็น อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของโรงเรียน ขณะนี้ตนเข้าใจดีว่า หลายฝ่ายมีความกังวลกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ต้องมีการเลื่อนเปิดภาคเรียน และต้องหันมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ แทน...

นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ครั้งที่ 4/2563 กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.​ ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะมีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3 -​ 12 พฤษภาคม​ 2563 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

รมต. ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย ให้ ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ ลั่น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็สามารถจะปรับปรุง ดัดแปลงการศึกษาให้สาระที่สำคัญส่งต่อไปถึงเด็กและเยาวชนของเราได้ อย่างมีคุณภาพ โดยมีมาตรการดำเนินการ 3 ข้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกระเบียบ ศธ. ว่า ด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ว่า ตามที่นักวิชาการมีข้อกังวลว่า ระเบียบดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน กับ นักเรียน ในการกำหนดการไว้ทรงผมว่า จะให้ออกมาในรูปแบบใดนั้น ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งจะสามารถบริหารจัดการได้...

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถก บอร์ด กพฐ. แนะโรงเรียนเลิกขึ้นป้วยโชว์ "เด็กเก่งสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง" ชี้เป็นการไม่ถูกต้องที่โรงเรียนให้ความสำคัญเด็กเฉพาะกลุ่มเท่านั้น พร้อมเร่งให้ สพฐ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้ครูเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่นี้ ...

webmaster talk

มาตรฐานครูวิทย์-คณิตปี '46 คู่มือ..สู่คุณภาพ"สากล"

ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 2 ใน 4 วิชาหลักที่ประเทศเราต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนา เพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในกระแสโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นคำตอบว่า ทำไมประเทศไทยเราจึงต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในทุกพื้นที่อย่างเต็มพิกัด ยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ของการปลูกสร้าง "คน" และ "วัฒนธรรมทางความคิด" ให้เป็นผู้รู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์ และเชื่อถืออย่างมีเหตุมีผลด้วยแล้ว ก็ยิ่งจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานให้กับครูและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ทั้งโรงเรียนใกล้หรือไกล ขนาดใหญ่หรือเล็ก

การติดตามประเมินผลครู หนังสือเรียน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวให้ได้มาตรฐานนั้น ในปัจจุบันมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหมวด 6 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

เรื่องนี้ ดร.ปรีชาญ เดชศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ได้ให้รายละเอียดว่า มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับใหม่ที่เพิ่งจัดทำขึ้น ได้พัฒนาจากมาตรฐานที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ โดยนำมาปรับใหม่ให้เหมาะกับประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มจากการวิเคราะห์รายการประเมินและตัวบ่งชี้ เทียบเคียงกับกรอบการประเมินสมรรถภาพของครูที่เป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับสังคมไทย

"จุดเน้นสำคัญก็คือมุ่งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความคิด มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งค่านิยมที่ได้มาตรฐานนานาชาติ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 มาตรฐานหลัก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ครอบคลุมการประเมินคุณลักษณะ 3 ด้านของครู คือ ด้านความรู้ ด้านการแสดงออก และด้านความสามารถ พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านสำคัญ คือแนวปฏิบัติของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติของผู้ประเมิน โดยเน้นให้ทำการบันทึกผลการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นหลักฐานทุกครั้ง"

ดร.ปรีชาญบอกว่า มาตรฐานกลางที่จัดทำขึ้นใหม่นี้จะเป็นเสมือนไม้บรรทัดที่ครูทุกคนจะใช้ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของตนเอง ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อสถานศึกษาที่จะนำไปใช้ และไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูเท่านั้น แต่ยังมีผลโดยตรงกับผู้บริหารโรงเรียน ที่จะช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารงบประมาณการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาเหล่านี้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยไม่ให้กลายเป็นผู้บริหารตกยุค "ปฏิรูปการศึกษา"

มาตรฐานกลางครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2546 นี้ จะเปรียบเสมือนการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และช่วยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้วยการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายสร้างและรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในนานาอารยประเทศ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546

 

2020 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996