วันนี้ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหา/บทความต่างๆ ในเว็บ พบว่ามีคลิปวีดิทัศน์ใน Youtube บางคลิปใช้งานไม่ได้เพราะผู้อัพโหลดขึ้นไปได้เปลี่ยนสถานะการเผยแพร่เป็น "งานส่วนตัว" ได้ทำการค้นหาจากแหล่งอื่นๆ มาทดแทน ทำให้ได้พบว่ามีสื่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ "อาเซียน" อีกมากมาย จึงได้ทำการรวบรวมมาไว้ในหน้าที่

สำหรับคุณครูท่านใดจะนำไปเป็นสื่อการสอนแนะนำว่า ควรดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านจะดีกว่านะครับ เชิญทัศนาตามอัธยาศัยได้เลยครับ

กำเนิดประชาคมอาเซียน ASEAN Community( Birth of ASEAN community)

The birth of ASEAN community (English)

ASEAN Community 2.0

AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) คืออะไร?

ระบำอาเซียน

ASEAN and it's member countries