Knowledge

All knowledge about Airlines.

Wing of Change.

Wing of Change! ไม่ได้จั่วหัวข้อผิดพลาดนะครับ มีคนสงสัยทักมาว่า Wind of Change หรือเปล่า? นั่นมันเพลงของวง Scorpions เขา ส่วน Wing of…

 301 total views,  1 views today

Aviation Change!

Aviation Change! ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงต้นปี 2019 มีการคาดหมายในเรื่องผลกำไรธุรกิจสายการบินทั่วโลกไว้ดังนี้ สายการบินในแถบเอเชีย จะได้กำไรประมาณ 90 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คน สายการบินในทวีปยุโรป จะได้กำไรประมาณ 150…

 354 total views

COVID-19 Disruption All World.

COVID-19 Disruption All World. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินในภาวะฉุกเฉินของธุรกิจสายการบินต่างๆ ทั่วโลกว่า ในสถานการณ์การระบาดไปทั่วโลกของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”…

 507 total views,  1 views today

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)