พี่ปอ ปรเมศวร์

พนักงานต้อนรับสายการบินเอมิเรตส์

World’s Best Airline Awards 2021

World's Best Airline Awards 2021 ว่างเว้นไปหนึ่งปี (2020) จากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อธุรกิจการบินไปทั่วโลก ปีนี้ SKYTRAX สถาบันจัดอันดับสายการบินนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจการบินทั่วโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัลนี้คัดเลือกจากการโหวตของผู้โดยสาร และผ่านกระบวนการที่เป็นอิสระ ไม่มีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก การจัดอันดับในปี 2021 นี้เป็นการสำรวจจากแบบสอบถามของลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ...

Queen of the Skies

Queen of the Skies "ราชินีแห่งท้องฟ้า" สำหรับนักเดินทางทั่วโลกย่อมหมายถึง เครื่องบิน Jumbo Jet ชนิด 4 เครื่องยนต์ Boeing 747 ที่มีหัวโหนกนูน และมีชั้นโดยสารเป็นแบบ 2 ชั้นทางกายภาพที่อยู่บนส่วนหัวโหนกนี้ด้วย ให้บริการทางอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ....

Super Jumbo A380

Super Jumbo A380 เหิรฟ้าอีกครั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลก จำนวนผู้โดยสารสำหรับการบินไปยังส่วนต่างๆ ทั่วโลกลดลง จนทำให้การใช้เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลำตัว 2 ชั้นที่บรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 450-500 ที่นั่ง ไม่มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย หลายสายการบินจำต้องหยุดให้บริการกับเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ เช่น สายการบิน Emirates ที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ในฝูงบินมากที่สุดในโลกกว่า 120 ลำ...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)