พี่ปอ ปรเมศวร์

พนักงานต้อนรับสายการบินเอมิเรตส์

HOT JOB!!! Fresh Cabin Crew

HOT JOB!!! Fresh Cabin Crew Recruitment. แบมบูแอร์เวส์ (Bamboo Airways) เป็นสายการบินใหม่ของประเทศเวียดนาม สายการบินที่เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 นี้ มีฐานการบินในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเริ่มจากการให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ก่อนจะขยายการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบภูมืภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องบิน Airbus...

Hope & waiting.

รอคอยด้วยความหวัง ช่วงเวลาต่อจากนี้คือ ช่วงเวลาที่ "มืดมน" สำหรับอุตสาหกรรมการบินทั้งโลก จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 นั้นทำให้หลายสายการบินประสบปัญหาอย่างหนัก จากความต้องการเดินทางทางอากาศที่หายไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สายการบินต่างก็ปฏิเสธการเพิ่มจำนวนฝูงบิน หรือคาดการณ์ไว้แล้วว่า เครื่องบินของตนที่เคยมีอยู่จะพอให้บริการไปอีกสักพักใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar) ได้ออกมาประกาศว่า ตนจะไม่รับมอบเครื่องบินใหม่ไปจนถึงปี 2022 ในประเทศไทยเราเอง...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)