Video 1

แนะนำอาชีพเกี่ยวกับการบิน

บนเส้นทางการก้าวไปสู่อาชีพเทวดาและนางฟ้า Emirates

ก่อนจะก้าวสู่อาชีพนี้เราผ่านการฝึกอะไรบ้างที่โรงเรียนการบิน Emirates

Behind the Scenes – How Emirates Train Their New Cabin Crew?

สานฝันเป็น “นางฟ้าการบินไทย”

กบนอกกะลา “ติดปีกฝัน พนักงานต้อนรับบนฟากฟ้า” ตอนที่ 1

กบนอกกะลา “ติดปีกฝัน พนักงานต้อนรับบนฟากฟ้า” ตอนที่ 2

สัมภาษณ์แอร์โฮสเตส (ตอนที่ 1)

สัมภาษณ์แอร์โฮสเตส (ตอนที่ 2)

ติดตามชีวิตหนึ่งวันกับแอร์โฮสเตส

สมัครแอร์โฮสเตส กับสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ (JAL)

อาชีพนักบินพาณิชย์

“นักบิน” เส้นทางฝันของใครหลายๆ คน

i AM Pilot นักบิน

i AM : Air Traffic Control เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

Loading