Find Jobs

Cabin crew recruitment

Thai VietJet Recruitment

Thai VietJet Recruitment Thai VietJet มารับลูกเรือชาย-หญิง ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น ด่วนๆ ที่สุดเลยนะจ๊ะ คุณสมบัติเบื้องต้น Thai Nationality Only...

Thai VietJet Recruitment

Thai VietJet Recruitment "Chiang Mai Base" ให้ไวเลยนะจ๊ะ สายการบินไทยเวียตเจ็ท มาแรงแซงทางโค้ง ประกาศรับสมัครลูกเรือประจำสถานีเบสเชียงใหม่ ซึ่งคราวนี้เปิดรับสมัครทั้งลูกเรือใหม่ และลูกเรือที่มีประสบการณ์กันเลยทีเดียว วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้ คุณสมบัติเบื้องต้น เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น สุภาพสตรีส่วนสูง...

HOT JOB!!! Fresh Cabin Crew

HOT JOB!!! Fresh Cabin Crew Recruitment. แบมบูแอร์เวส์ (Bamboo Airways) เป็นสายการบินใหม่ของประเทศเวียดนาม สายการบินที่เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 นี้ มีฐานการบินในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเริ่มจากการให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ก่อนจะขยายการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบภูมืภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เครื่องบิน Airbus...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)