Singapore Airlines เปิดรับลูกเรือใหม่จำนวนมาก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่กลับมาหลังโรคระบาด และร่วมเฉลิมฉลองการถูกจัดอันดับเป็นสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี 2023 จาก SKYTRAX เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 นี้ ใครอยากร่วมงานเพื่อเป็น Singapore Girl กับสายการบินที่ให้โบนัสพนักงานปีนี้ระดับ 8 เดือน (เยอะมากในปี 2023) ก็รีบไปสมัครกันได้เลยจ้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระตับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา สมัครได้เลย)
 • สุภาพสตรี ที่มีความสูง 158 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงานและประจำการที่สำนักงานในประเทศสิงคโปร์
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS east 6 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ต้านงานบริการ (การท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการต่างๆ

 • ระยะเวลาการจ้างงาน 5 ปี
 • ชั่วโมงการทำงาน 100 ชั่วโมงใน 14 วัน หรือ 200 ชั่วโมงใน 28 วัน
 • บริษัทจัดที่พักให้ภายใน 7 วันแรก เมื่อไปถึงประเทศสิงคโปร์
 • บริษัทจัดอาหารให้
 • การทำงานส่วงเวลาจะได้รับคำตอบแทน 2.5 เท่า เมื่อเครื่องบินล่าข้า (delayed) เกิน 14 ชั่วโมงของการทำงาน แต่ไม่เกิน 18 ชั่วโมง และคำตอบแทน 3 เท่า เมื่อทำงานเกิน 18 ชั่วโมง
 • การรักษาพยาบาลได้ตามกฎหมายแรงงานของสิงค์โปร์โดยมีการจ่ายร่วมกัน
 • วันลาพักผ่อน 21 วันต่อปี
 • บัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป (กรุงเทพฯ – สิงคโปร์) เมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง และบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ (สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ) เมื่อทำงานจนครบสัญญาจ้าง
 • ความคุ้มครองด้านการประกันตามกฎหมายแรงงานสิงคโปร์กำหนด
 • นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างการทำงานในสิงคโปร์ตามที่กฎหมายสิงคโปร์กำหนด
 • นายจ้างยินดีที่จะใช้สัญญาจ้างที่ยื่นรับรองฉบับนี้ เป็นสัญญาการจ้างงานเพียงฉบับเดียวในการพิจารณาความระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • ให้ยื่น Resume หรือ Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยสแกนรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้วลงในเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย สำหรับเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่จำเป็น นายจ้างจะให้ยื่นเพิ่มเติมภายหลัง

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

 • 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 : ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท Singapore Airtines Limited ทางเว็บไต์ปุ่มลิงก์ด้านล่างนี้ (คนที่ไม่เคยมีแอคเคาท์มาก่อน ต้องสมัครที่ลิงก์ Create a new profile )
 • 1-20 สิงหาคม 2566 : บริษัทจะแจ้งผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น ให้ส่ง Video สั้นแนะนำตัวเพิ่มเติม
 • 23 สิงหาคม 2566 : เป็นต้นไป บริษัทจะนัดผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ ให้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • 9-10 กันยายน 2566 : บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัคร โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ สอบที่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร
 • 13 กันยายน 2566 : บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้กรมการจัดหางานทราบ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • 25 กันยายน 2566 : บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร
 • 9 ตุลาคม 2566 : บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานและวีซ่า จาก กระทรวงแรงงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

ที่มา : Skytrax

Loading

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)