บางกอกแอร์เวย์ส รับสมัครลูกเรือ (เพิ่มด่วน)

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ฉายา สายการบินข้าวต้มมัด สายการบินที่ได้รับรางวัล “สายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยม” จาก Skytrax มาตลอดทุกปี กำลังเปิดรับสมัครลูกเรือชาย-หญิงสัญชาติไทย เพิ่มเติมแบบด่วนๆ อีกรอบ ระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน 2566 นี้ ถ้าผ่านการประเมิน/คัดเลือกแล้วจะมีสัญญาจ้าง 3 ปี ผลงานดีมีต่อสัญญาจ้า (เวลานี้ต้องบอกว่า รายได้/ความมั่นคงที่มากกว่าเจ้าจำปี) สนใจให้รีบเลยนะจ๊ะ

สนใจสมัครก็ดำเนินการผ่านลิงก์นี้ แบบฟอร์มการสมัครที่นี่ กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน/ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารต่างๆ รายละเอียดด้านล่างไปด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

 • เอกสารประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย (Resume ภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ)
 • รูปถ่ายเป็นทางการขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • รูปถ่ายชุดลำลองเต็มตัว 1 ใบ
  – ผู้ชายสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงสุภาพ
  – ผู้หญิงสวมเสื้อแขนสั้นกระโปรงเหนือเข่า (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ ไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 • ผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ) ไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
 • ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (Transcript) และ ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองการจบการศึกษา (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ)
  – สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา มาแสดงทั้งตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
 • เอกสาร สด. 8 หรือ สด. 43 สำหรับผู้ชาย (ตัวจริง และ สำเนา 1 ฉบับ)
 • ผลตรวจประวัติอาชญากร ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (สามารถนำส่งภายในวันสอบสัมภาษณ์กลุ่มได้)

ตารางการสมัครและคัดเลือก

 • 10-23 มิถุนายน 2566 : สมัครออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม https://forms.gle/LuCUyyeTaVFPBpzC9
 • 3 – 6 กรกฎาคม 2566 : คัดเลือกผู้สมัครจากเอกสารข้างต้น ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง ตกเลยนะจ๊ะ
 • 18-21 กรกฎาคม 2566 : การสัมภาษณ์กลุ่ม วัดเจตนคติ
 • 3 – 9 สิงหาคม 2566 : สัมภาษณ์เดี๋ยวคัดเลือกขั้นสุดท้าย/ตรวจการแต่งกาย
 • 15 สิงหาคม 2566 : ทดสอบการว่ายน้ำ
 • 21 สิงหาคม 2566 : การตรวจสอบสุขภาพร่างกาย

ไม่รับสมัครแบบ Walk-in นะจ๊ะ มีปัญหาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ pgrecruitment@bangkokair.com

Loading

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)