attendant

Prepare for Take-off (2)

แล้วก็ถึงเวลาโบยบินจากบ้านเกิด หลังจากที่ได้รับการตอบตกลง จากทางสายการบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทก็จะส่งวีซ่า สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ ที่เป็นฐานฐานการบิน (Base) มาให้ รวมถึงเราจะต้องเข้าไปติดต่อกับ สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ ที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่อง เอกสารสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อส่งให้กับกรมแรงงานของเรา และสำนักงานสายการบินที่กรุงเทพฯ ยังจะเป็นผู้ออกตั๋วเครื่องบิน สำหรับเดินทางไปประจำที่ Base ให้ด้วยครับ...

Prepare for Take-off (1)

แล้วก็ถึงเวลาโบยบิน เสียงเมสเสจเข้าในโทรศัพท์ดัง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมข้อความ “Dear applicant, You have now optained the final approval.” ณ วินาทีนั้น ดีใจแทบคลั่ง แต่ความกดดันอีกล้านแปดรออยู่ข้างหน้าครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ เข้าไปในเวปไซต์รับสมัครงานของบริษัท...

Emirates : Group Interview

ติดปีก (2) : Group Interview หลังจากตะโกนลั่นห้องว่า "ได้แล้วๆ" `เนี่ย อุปสรรคสำคัญก็รออยู่เบื้องหน้า กว่าจะได้ติดปีกครับ การคัดเลือกใน รอบที่สอง เท่าที่หาข้อมูลมาคร่าวๆ จากเวปไซต์ เค้าบอกกันว่า รอบแรกจะเป็น Group Discussion รอบที่สองเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ปิดท้ายด้วย...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)