Recruitment

Singapore Airline Recruitment.

Singapore Airlines Cabin Crew Recruitment (January 2019) สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ มีความประสงค์จะรับสมัครสาวๆ ชาวไทยเพื่อไปทำหน้าที่ "Singapore Girl" บริการบนเครื่องบินของ Singapore Airlines สายการบินที่ถูกจัดอันดับเป็นสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี 2018...

Royal Jordanian : Recruitment

Royal Jordanian Airlines : Cabin Crew Recruitment สายการบิน Royal Jordanian กำลังเปิดโอกาสให้สาวๆ ชาวไทยที่ต้องการเข้าร่วมทีมลูกเรือเป็นครอบครัวของ Royal Jordanian เพื่อทำงานที่ท้าทายและได้รับผลประโยชน์จากทางสายการบิน พบกับโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ และวัฒนธรรมใหม่ๆ พบกับผู้คนใหม่ๆ ทุกวัน รวมทั้งเป็นทูตวัฒนธรรมของจอร์แดนเดินทางไปทั่วโลก...

Qatar Airways Recruitment.

Qatar Airways : Cabin Crew Recruitment ใครที่พลาดการ Walk in ของ สายการบินกาตาร์ ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วันนี้เอาข่าวการรับสมัครลูกเรืออีกครั้ง ของ สายการบินกาตาร์...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)