foto1
ความงดงามการศึกษาไทย
foto1
เพื่อ?
foto1
ไม่เข้าใจ?
foto1
วิทยากรที่กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว
foto1
ท่องทะเลทรายที่ดูไบ UAE


blood donate 2

adv 300x250

Friendly Links

เรียนรู้ภาษา html
isangate banner
easyhome banner
ipst banner
enter-kidsd
sakdibhornssup foundation
13 Thai free fonts
speedtest

Facebook Likebox

No. of Page View

newage teacher

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมวางกรอบผลิตครูสายพันธุ์ใหม่ กระตุ้นให้คนเก่งสนใจเรียนครูเพิ่ม สนับสนันให้ทุน-ประกันการมีงานทำเมื่อเรียนจบ โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ไว้ 2 รูปแบบ คือ

  • รูปแบบที่ 1 การให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียน และรับประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยจะบรรจุในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  • ส่วนรูปแบบที่ 2 ไม่มีทุนการศึกษาระหว่างเรียน แต่จะประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยจะบรรจุในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัด สพฐ. หรือ สอศ.ที่จะต้องเตรียมอัตราบรรจุนักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ของโครงการผลิตครู พันธุ์ใหม่และโครงการผลิตครูภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งเป็นอัตราการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูที่ได้รับคืนให้กับกระทรวง ศึกษาธิการในอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์

newage teacher 04โดยยกเว้นการพิจารณาให้ความเห็นจาก คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งจะนำสัดส่วนที่ได้คืนจาก 100 เปอร์เซ็นต์นี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับ การบรรจุนักศึกษา ตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ที่จะทำให้โครงการนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้คนเก่งอยากมาเรียนครู เป็นหลักประกันที่ชัดเจนว่า มีงานทำอย่างแน่นอน

ประเด็นข่าวที่เอามาบอก ก็เพียงแต่อยากจะแสดงความเห็นต่อวงการวิชาชีพนี้บ้างเท่านั้น ในความรู้สึกของผมนั้น ไม่อยากจะให้แยกว่าอะไร คือ สายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์เก่า ไม่อยากจะบอกว่า ใครเก๋ากึก ดึกดำบรรพ์ ใครรุ่นใหม่ ใครเด็กแนว แต่อยากให้ทุกรุ่นทุกสายพันธุ์มีจิตใจมุ่งมั่นต่อการพัฒนาวงการศึกษา ต้องการสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นคนดี มีศีลธรรม สามัคคี

ต้องเล่าย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ในสมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู/วิทยาลัยครู สมัยโน้นคนที่เรียนดีมีความเก่งในด้านวิชาการ ประพฤติดี มีศีลธรรม (เรียกว่า ที่หนึ่งของจังหวัด) จะถูกส่งไปเรียนเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ เบื้องหลังก็คือ ต้องการคนที่เป็นแม่แบบหรือเบ้าหลอมที่ถึงพร้อมในทุกๆ ด้าน มาสั่งสอนลูกศิษย์ เวลานึกถึงการเรียนสายวิชาชีพครู เราก็มักจะนึกถึงวิทยาลัยครู หรือคณะครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่พอต่อๆ มาเราชักเริ่มไม่แน่ใจว่า ถ้าจะเรียนครูเพื่อเป็นครูที่ดีนี่ต้องเรียนสำนักไหน?

newage teacher 03ไม่เพียงแต่เท่านั้น... คนที่เลือกเรียนสายครูในปัจจุบันกว่าร้อยละ 60 คือคนที่สอบเข้าเรียนต่อในสายอื่นๆ ยอดนิยม (วิศวะ หมอ สถาปนิกและอื่นๆ) ไม่ได้แล้ว ทางเลือกคือ ต้องเรียนสายการศึกษา เพราะไม่อยากกลับไปทำนาทำไร่ เป็นเกษตรกรอย่างรุ่นพ่อแม่ มีเพียงส่วนน้อยที่ประทับใจคุณครู ผู้สอนในโรงเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนในสายวิชาชีพนี้มาตั้งแต่ต้น และคนส่วนน้อยนี่แหละที่จะเป็นต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ ที่สืบทอดเจตนารมย์ของ สายพันธุ์เก่าวัยไม้ใกล้ฝั่งได้

ดังนั้น การคัดเลือกคนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้เป็นครูสายพันธุ์ใหม่ จึงควรจะมีวิธีการคัดกรองในเรื่องความเป็นคนดี มีจิตใจมุ่งมั่นต่ออาชีพนี้จริงๆ อาจจะต้องถึงขั้นทดสอบทางด้านจิตวิทยา การสืบเสาะภูมิหลังเมื่อครั้งยังเรียนในระดับมัธยมศึกษากันเลยทีเดียว เพื่อรับทุนในการศึกษาเล่าเรียน และการเรียนในสายนี้ควรมีความเข้มข้นในด้านการเรียนวิชาชีพครู จิตวิทยาสำหรับครู การฝึกสอน การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาต่างๆ เพราะว่า ผมเคยได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้นิดทศนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มาฝึกสอนในโรงเรียนแล้ว มีความรู้สึกผิดหวังมากๆ

newage teacher 05

มาดูกันทีละประเด็นว่าผมได้พบและผิดหวังกับอะไรบ้าง

  • สอนไม่เป็น ควบคุมชั้นเรียนไม่ได้ นี่ล่ะปัญหาใหญ่ที่จะมีผลกระทบตามมามากมายในอนาคต ตั้งแต่ครูอารมณ์ร้าย ลงโทษเด็กโดยไม่มีเหตุผล เพราะอารมณ์โกรธ เพราะเท่าที่สอบถามมา ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนลงลึกในรายละเอียดของจิตวิทยาการเรียนการสอน ไม่ได้มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ต่างๆ เรียกว่า วิชาชีพครูเรียนแค่ไม่กี่หน่วยกิตเอง ที่เหลือไปเรียนอะไรบ้างก็ไม่รู้ เอาแค่การเขียนแผนการสอน ก็ยังไม่เป็นเอาเสียเลย
  • ขาดความรู้ในสาขาที่สอน ไม่ได้โทษที่สถาบันการสอน แต่โทษที่ความใส่ใจของเด็กไทยสมัยนี้ เรียนเพื่อสอบเอาคะแนนเพียงอย่างเดียว สอบแล้วก็ลืมไม่เคยคิดว่าจะเก็บไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า หรือเพราะคิดว่า เรียนเพื่อรักษาเกรดไม่ให้ตก เดี๋ยวงานก็มาเองตามโควต้าที่ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ดูท่าเราจะได้ครูพันธุ์ง่าวๆ ซะแล้วล่ะครับ ถ้ายังเป็นแบบนี้เรามาคิดใหม่กันดีไหม?
    สอบคัดเลือกคนที่จบสายตรงด้านวิชาการ แล้วให้มาเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชาชีพครูสัก 1 ปี แบบเข้มๆ ฝึกงานการสอนให้เชี่ยว ผ่านการประเมิน แล้วส่งไปทำหน้าที่การสอนในโรงเรียนจะดีกว่าไหม เพราะเนื้อหาวิชาการก็แน่นมาแล้ว วิชาครูก็ได้ด้วย
  • ขาดความกระตือรือล้น ไม่อุทิศตนในหน้าที่การงาน อาจจะเป็นเพราะการให้ทุนเปล่าๆ การรับประกันว่าไม่ว่างงาน เลยขาดความใส่ใจไปไหม ทำงานแบบตามตารางเวลา 8.00-16.00 น. ถ้านอกนั้นอย่าได้หวัง... การเป็นครูมันไม่ใช่ตามตารางสอน แต่มันเป็นทุกวินาที ใส่ใจเรียนรู้ ติดตามสิ่งใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดต่อเด็ก ให้ความรู้ได้ทุกเวลา ไม่ได้คิดว่าต้องมีตารางสอนถึงจะทำ ร้อยละ 70 ของครูใหม่ๆ ที่ผมรู้จักและได้สัมผัสร่วมงานด้วยเป็นแบบนี้ จึงได้เห็นครูเหล่านี้หลายคนหน้าแตกกลางห้องเรียน เพราะขาดการเตรียมตัวที่ดี ไม่มีการเตรียมการสอน และรู้แค่ที่มีในตำรา สุดท้ายก็มาออทางอารมณ์ที่ดุด่า ลงโทษเด็กตามข่าวที่เห็นในสื่อต่างๆ

newage teacher 06อาจจะมีหลายเหตุผลอื่นๆ ที่ผมไม่ได้พบ ในจำนวนครูพันธุ์ใหม่ทั้งหลาย ก็อยากให้เป็นพันธุ์แท้ เป็นความหวังของวงการศึกษา ให้มากที่สุดเถอะครับ ถ้ารุ่นใหม่ๆ เข้ามาทดแทนรุ่นเก่าๆ พวกเราจะได้สบายใจมากขึ้น แต่อย่าลืมเรื่องค่าตอบแทนของวิชาชีพนะครับ ควรให้เหมาะสมหน่อย ถ้าเป็นครูอย่างเดียวรายได้แค่นี้คงยากที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่มาประกอบอาชีพนี้กัน ผมสะท้อนใจทุกทีเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (เออนะ... อาชีพนี้ทำไมถึงหนี้เยอะขนาดนี้หนอ... ผมก็มีหนี้เหมือนกันนั่นแหละ แต่ก็พอเอาตัวรอดไปได้ ไม่ได้อยากให้ใครต้องมายุ่งยากด้วยนักหรอก เราสร้าง เราก่อ เราก็ต้องแก้ได้ด้วยสติและปัญญาของเรา)

"เป็นครูบ่กู้แต่ระเบิด" อันนี้ไม่รู้ได้ยินจากวงเหล้า หรือที่ไหนมานานแล้วล่ะครับ ก็เลยถึงบางอ้อว่า.. ครูเป็นหนี้แสนล้านไม่ใช่เรื่องแปลก อ้าวมาเรื่องนี้ได้ไง... ครูพันธุ์ใหม่อย่าเป็นหนี้นะครับ มันถอนตัวยาก ยืมตรงนั้นมาโปะตรงนี้ ยืมไปยืมมาแล้วมันยุ่งเหมือนลิงติดแห แก้ไม่ออก ยุ่งไปหมดล่ะครับ...

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่ใช้คุกกี้ (Cookies) เก็บข้อมูล เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)