foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
อีกไม่กี่วัน ก็จะเปิดภาคเรียนรับปีการศึกษา 2563 New normal education กันแล้ว เป็นปีที่มีการเตรียมการเข้มข้นสุดๆ ทั้งทางด้านการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค "ครู" วันนี้นอกจากจะเป็นผู้สอนสั่งสรรพวิชาความรู้แล้วยังต้องทำหน้าที่หมออนามัยอีกตำแหน่งหนึ่งไปโดยปริยาย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ กันนะ... สู้ๆๆๆ อย่าลืมทำ "รายงาน" ให้เจ้านายด้วย !!!

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

Ads by KruMontree

adv 300x250

one world header

teacher day๑๖ มกราคม วันครู เป็นโอกาสที่ครูจะได้หยุดคิดมองตนเอง (อย่าภาคภูมิใจในคำว่า "ปูชนียบุคคล" จนเกินงาม เพราะ วันนี้นักเรียนของคุณอาจมองครูเป็นแค่ ปู ชะนี ที่คล้ายบุคคลได้) เราคงต้องมอง การเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างผู้นำทางภูมิปัญญา เลิกอ้างปัญญาที่ ครูจำหนังสือแบบเรียนได้ทุกหน้า เพราะนั่นแสดงว่าคุณย่ำอยู่กับที่ ทุกวันนี้มีเรื่องที่ครูจะต้องพร่ำสอน แนะนำ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากมาย หลักการบางอย่างมาจากตำรา แต่อีกหลายๆ อย่างจะต้องเอามาจากสังคมรอบตัว และคำว่าสังคมนั้น จะต้องกว้างมากกว่าใน หมู่บ้านของเรา ตำบลของเรา อำเภอของเรา จังหวัดของเรา ประเทศของเรา ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไปสู่โลกทั้งโลก

globalsเพราะ ทุกลมหายใจของพวกเรา ณ วันนี้ มีผลกระทบต่อคนทั้งโลก เราสร้าง เราทำลาย มีผลกระจายไปทั่วโลก เหมือนดังคำที่ว่า เด็ดยอดหญ้าสะเทือนไปถึงดวงดาว วันครูวันนี้ ผมจึงอยากให้เป็นวันที่ ครูไทยมองโลกให้กว้าง มองโลกให้ไกล แสวงหาความรู้อย่างหิวกระหาย เพื่อเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ สู่กระบวนการเรียนการสอนของเรา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเราให้เป็นคนชั้นแนวหน้า มองเห็นอนาคต และโอกาสที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกนี้อย่างเท่าเทียม อยากให้คุณครูทั้งหลาย ลดอัตตาของตนเอง มองคนอื่น มองโรงเรียนอื่น สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพียงเพื่อชัยชนะส่วนตน ที่หาประโยชน์อันใดมิได้ จงแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ แต่ไม่ใช่แข่งขันเพื่อให้ได้หน้า ได้ใบประกาศเกียรติยศ แต่... เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม กลโกง (หน้าด้าน) แล้วไม่คิดเลยหรือว่า ลูกศิษย์ของคุณได้อะไรไป...

ครูอาชีวะดับ สังเวยวันครู [Version เต็ม] ภาพยนตร์โฆษณาเชิดชูคุณครูจาก 7-11

วันนี้ผมเลยนำคลิปความรู้ดีๆ มาแบ่งปันกัน อยากให้เพื่อนครูของเราได้มองโลกให้กว้างออกไป ผ่านสายตาของนักธุรกิจคนนี้ วิกรม กรมดิษฐ์ โดยเฉพาะคุณครูที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ อาเซียนศึกษา ประเทศเพื่อนบ้านที่เราควรนำมาศึกษา พัฒนา ปรับปรุง อย่าทะนงว่าเราเหนือกว่าใครในอาเซียน

ทางออกประเทศไทย มุมมองจากคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ (ฉบับเต็ม)

ทางออกของประเทศไทยในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ต่อเนื่องจากมุมมองในตอนที่แล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดอย่างสง่างามบนเวทีโลก

ถ้าเราเลิกเห็นแก่ตัว มีวิสัยทัศน์ มองภาพรวมของประเทศไม่ใช่ประโยชน์แห่งตน เราต้องมองว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก เราจะทำอะไร อย่างไร จึงจะยืนได้อย่างทรนง

vikrom 04

จะก้าวไกลสู่อาเซียน หรือ AEC ก็ต้องเรียนรู้ให้มากครับ...

 

2020 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996