แอลกอฮอล์ เรื่องที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถาม
รวบรวมและเรียบเรียงโดย : นพ. สมนึก ศรีวิศาล FRCR, FRCPC, St.Louis, MO, USA.
 
ตอนที่ ๒ : เกิดอะไรขึ้นเมื่อ Alcohol เข้าสู่ร่างกาย ?

ยังไม่มาว.. เอามาอีก...         แอลกอฮอล์ เมื่อเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร มันจะถูกดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะ หรือลำไส้เล็กโดยไม่ถูกย่อย ที่กระเพาะปริมาณการดูดซึมประมาณ 20% และที่ลำไส้เล็กการดูดซึมจะประมาณ 70 % ส่วนอีก 10%นั้น จะถูกขับออกทางลมหายใจและปัสสาวะ ฉนั้นจะเห็นว่า แอลกอฮอล์นี้ เหมือนกับ VIP คือได้ผ่านได้ไปเลย ถูกดูดซึมโดยไม่ได้มีการย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงในกระเพาะหรือหรือลำใส้
        ในกระเพาะที่ว่างเปล่า แอลกอฮอล์สามารถไปถึงสมองภายในหนึ่งนาที หลังจากทีได้รับการดูดซึมจากผนังกระเพาะ เมื่อแอลกอฮอล์ออกจากลำไส้ มันก็จะเข้าไปยังตับ และทุกเซลในตับจะถูกชะโลมด้วยแอลกอฮอล์ ดังนั้นตับจึงรับภาระมากที่สุด ผลเสียที่เกิดก็มากที่สุดในร่างกาย

            ปกติตับจะทำหน้าที่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย เช่น สร้างสารพวก triglyceride ที่ได้จาก fatty acid ซึ่งได้จากที่เรารับประทานอาหารต่างๆ เข้าไป แล้วส่งต่อไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ตับยังสร้างอาหารสะสมจากน้ำตาล (Glycogen synthesis) เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานเวลาที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องการจะใช้ นอกเหนือจากนี้ แอลกอฮอล์ส่วนที่ตับสกัดฟอก (metabolize - สกัด ทำลาย แยก) ออกไม่ทัน ก็จะถูกส่งออกผ่านเส้นเลือดต่อไปยังหัวใจ จากนั้นก็จะถูกสูบฉีดไปทั่วร่างกาย รวมทั้งสมองด้วย

โดยเฉลี่ยตับสามารถกำจัดเอาแอลกอฮอล์ ออกได้ประมาณ 8 - 18 กรัมของแอลกอฮอล์ทีดื่มเข้าไปต่อชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับ เพศ น้ำหนัก ของผู้ดื่มด้วย) เมื่อแอลกอฮอล์ เข้ามามากเกินที่ตับจะฟอกได้ มันก็จะท้นเข้าระบบใหลเวียน ทำให้แอลกอฮอล์ ซึ่งละลายน้ำได้ดีสามารถไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และจะไหลเวียนรอจนกว่าตับจะฟอกออกหมด ดังนั้น จึงพอจะพูดได้ว่า "ไม่ควรดื่มเกิน One drink ต่อ ชั่วโมง" (อ่านคำจำกัดความของ One Drink จากตอนที่ ๑)

btการวัดระดับ Alcohol ในร่างกาย

ปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือด BAC (Blood Alcohol Concentration หรือ BAL (Blood Alcohol Level) วัดจำนวนแอลกอฮอล์ เป็น gram (gm) ในเลือด 100 cc และพูดเป็น "เปอร์เซ็นต์" เช่น 0.08 % ก็เท่ากับว่า เลือด 100 cc มีจำนวนแอลกอฮอล์อยู่ 0.08 gm ซึ่งก็เท่ากับ 0.08 x 1000 mg (1 gm = 1000 mg) = 80 mg

ร่างกายย่อยทำลาย (metabolize) แอลกอฮอล์อย่างไร ?
อย่าลองเลยหนู ไม่ดีหรอกจะบอกให้         การย่อยทำลายแอลกอฮอล์นั้นเกิดขึ้นที่ตับ มันจะถูกสลาย โดย
  • เอ็นไซม์ Alcohol Dehydrogenase เปลี่ยน (Oxidise) ให้เป็น Acetaldehyde
  • เอ็นไซม์ Acetaldehyde dehydrogenase oxidise (เปลี่ยน) Acetaldehyde ให้เป็น Acetyl CoA ซึ่งทำให้เกิด Hydrogen (H) ขึ้น จากนั้น Hydrogenก็จะถูก วิตามิน Niacin ซึ่งทำตัวเป็น Coenzyme เข้ามาจับ Hydrogen ตัวนี้ โดยปกติ Niacin จะเป็น ตัวช่วยในกิจกรรมการสร้างอาหารอื่นที่มีประโยชน์
        นอกจากนี้ ร่างกายยังขับออกโดยทาง ลมหายใจ ผิวหนัง และทางไต ในรูปที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง (คือ ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีสองขั้นอย่างข้างบน) ในจำนวนไม่
เกิน 10 % ของปริมาณทั้งหมดที่ดื่มเข้าไป ฉะนั้นในตอนเช้าเราจึงสามารถบอกได้ว่า เมื่อคืนใครไปฉลองมาหนักเกินไปหรือเปล่า โดยสามารถได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (เรียกกันว่า กลิ่นละมุดเน่า)

NextNext

ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7