แอลกอฮอล์ เรื่องที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถาม
รวบรวมและเรียบเรียงโดย : นพ. สมนึก ศรีวิศาล FRCR, FRCPC, St.Louis, MO, USA.
แม่  
ตอนที่ ๗ : ผลของแอลกอฮอล์ต่อหญิงตั้งครรภ์ และเด็กในครรภ์

เป็นที่รู้กันมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มคริสต์กาลว่า เครื่องดื่มของเมามีผลร้ายต่อเด็กในครรภ์ และมีการรายงานผลร้ายของแอลกอฮอล์ต่อเด็กในครรภ์ในแม่ที่ติดเหล้า มาในปี 1967 โดยกลุ่มแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส อีกห้าปีต่อมา กลุ่มแพทย์จากสหรัฐอเมริกาได้ให้รายละเอียดองผลร้ายเหล่านี้ในเด็กที่เกิดกลุ่มนี้ว่า Fetal Alcohol Syndrome ลักษณะของเด็กที่เกิดมามีดังนี้คือ

 • การเติบโตที่ผิดปกติ น้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดของศีรษะ และการเจริญเติบโต เด็กเหล่านี้จะเจริญเติบโตช้าและมีความเจริญทางสมอง สติปัญญาที่ต่ำกว่าปกติ
 • ความผิดปกติของหัวและหน้าตา ตาจะเล็ก และแคบ มีหลายรายที่มีตาเหล่ด้วย ดั้งจมูกเล็ก ร่องเหนือริมฝีปากอาจจะไม่มี อาจมีปากแหว่ง หรือเพดานโหว่
 • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจมี อวัยวะลีบหรือข้อบั้นเอวหลุด หรือข้อที่หงิกงอเพราะเอ็นสั้น
 • ระบบหัวใจ พบความผิดปกติของหัวใจ มากถึง 30-50 % เช่น ช่องหัวใจโหว่ หรือความผิดปกติที่มากจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
 • ระบบประสาท พบว่า เด็กมีอาการติดเหล้า คือลงแดงตั้งแต่แรกเกิดได้ เกิดอาการสั่น (คือลงแดง) การดูดนมหรือกินอาหารทำไม่ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป
 • ระดับสติปัญญา เด็กเหล่านี้ IQ ต่ำราว 65 การเจริญเติบโตทางสมองและสติปัญญามีความผิดปกติ ประมาณ 70% ของเด็กพวกนี้จะมีอาการชอบโยกหัว โยกตัว เอาหัวชน หรือหมุนหัว และเด็กทุกคนจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาทางความเจริญเติบโต
          ในระยะวัยเด็กโตและหนุ่มสาว พบว่า ความผิดปกติของหน้าและหัว ไม่ชัดเจนเหมือนตอนเด็กๆ แต่มักจะมีตัวและหัวที่เล็ก การพัฒนาทางสติปัญญาพบว่า พวกนี้มีไม่เกินความสามารถระดับชั้นปฐมต้นๆ กลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องความคิดความอ่าน การตัดสินใจ สมาธิในการทำงาน ซึ่งจะประสพไปจนตลอดอายุขัย

        สาเหตุ เป็นที่ทราบชัดแล้วว่า แอลกอฮอล์เป็นตัวที่ทำให้มีผลร้ายต่อเด็กในครรภ์อย่างแน่นอน โดยไปมีผลต่อการเติบโตและการสร้างอวัยวะของเด็กในระหว่างที่อยู่ครรภ์ ซึ่งมีผลต่อเนื่องอย่างถาวรมาจนเด็กโต ซึ่งเกิดได้ในลักษณะความรุนแรงที่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง เช่น ผลต่อการเจริญเติบโตของสมอง หรือหัวใจ เป็นต้น
        อย่าลืมว่า แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กและทั้งละลายน้ำได้ดี จึงสามารถปนอยู่ในเลือดและเข้าไปได้ทุกแห่งที่เลือดไปถึง จึงไม่เป็นที่สงสัยว่าแอลกอฮอล์ในเลือดแม่นั้นสามารถผ่านรกเข้าไปยังตัวเด็กในครรภ์ได้อย่างสบาย และพบว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเด็กนั้นเกือบเท่ากับระดับใน
จากแม่สู่ลูก
เลือดแม่ ดังนั้นการที่แม่ดื่มแอลกอออล์ในระหว่างตั้งครรภ์จึงมีผลเสียต่อเด็กในระยะที่เด็กกำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะระยะที่กำลังสร้างอวัยวะต่างๆ ของเด็ก ในระยะประมาณ 36 วันหลังตั้งครรภ์ซึ่งเป็นระยะที่แม่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์นั้น เด็กอ่อนจะเริ่มสร้างระบบประสาทไขสันหลัง สมอง และบรรดาอวัยวะระยะแรกเริ่มแล้ว
หนูน้อยน่ารัก         ฉะนั้นผลต่อเด็กจะมีมากหากแม่ดื่มหนักในระยะต้นของการตั้งครรภ์ เพราะหากการสร้างที่ผิดจากเริ่มต้น สิ่งที่เจริญเติบโตต่อจากสิ่งผิดนี้ไป ก็จะผิดปกติหมด ดังนั้น การเจริญเติบโตในระยะสามเดือนแรกมีผลมากต่อการเจริญเติบโตของเด็กในระยะที่เหลือในครรภ์
        เด็กไม่เพียงจะเกิดมามีสมองเล็กเท่านั้น แอลกอออล์ยังมีผลทำให้การสร้างจำนวนเซลสมองน้อยลงด้วย มีการศึกษาทั้งในแม่และสัตว์ทดลองพบว่า แอลกอฮอล์มีผลที่ทำให้ระบบประสาทเจริญเติบโตที่ผิดปกติชนิดถาวร และยังทำให้มีการทำงานที่ผิดปกติด้วย เช่น มีคลื่นสมองที่ผิดปกติ เป็นต้น
        สรุป เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า แอลกอฮอล์มีผลร้ายต่อการสร้างการเจริญเติบโต การพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ของเด็กในครรภ์ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฉะนั้นหญิงมีครรภ์ไม่ควรดื่มของมึนเมาใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
btเอกสารอ้างอิง
 • Alcohol and You : William Bogggan, Ph.D. , www.chemcases.com
 • The National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism.
 • Medicine and Health by Micheal Foxton on the biochemistry of hangovers.The Guardian: Special Report- September 23, 2003
 • Just the Facts: Alcohol. Florida Alcohol and Drug Abuse Assiciation: Resources.
 • Alcohol Concern, 32-36 Loman Street, London, SE1 0EE : Factsheet 8: Health impacts of Alcohol.
 • Alcohol Concern, 32-36 Loman Street, London, SE1 0EE : Factsheet 6: Wernicke-Korsakoff Syndrome.
 • Alcohol- Its effect on your body and health. National Council on Alcohol and Drug Dependance, Inc. www.healthchecksystems.com
 • The Adverse Effects of Alcohol on Reproduction by Tuula E. Tourmaa : www.come-over.to/FAS/alcohol.html
ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7

Back   Back