Interview Questions.

คำถามพลิกชีวิตคุณ…

อนที่ผมกำลังหาสมัครงานเป็นสจ๊วตเมื่อหลายปีก่อน ก็ได้ค้นหาคำถามต่างๆ ที่น่าสนใจจากอินเทอร์เน็ต ในหัวข้อการสัมภาษณ์เข้าทำงานของลูกเรือในสายการบินต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ และที่ได้มาจากพี่ๆ รุ่นก่อนหน้ากับเพื่อนๆ หลายคนที่ผ่านการเข้าสมัคร และได้รับการสัมภาษณ์จากหลายๆ ที่ เอามารวมไว้ในเครื่อง เพื่อฝึกทดลองตอบคำถามเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ก็มีอยู่นับ 100 คำถามครับ

วันนี้เปิดเจอไฟล์ในเครื่อง Macbook Air ของตัวเอง และคิดว่าจะ “ลบทิ้ง” ก็รู้สึกเสียดาย ก็เลยเอามาแชร์ไว้ในบล็อกดีกว่า เผื่อจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย


คำถามบางคำถามอาจจะดูแปลกๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะถาม และอาจจะมีที่ทำให้คุณรู้สึกว่า “คำถามนี้คืออะไร?” ผู้สัมภาษณ์เขาต้องการรู้เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัวเรา เราจะต้องตอบว่ายังไงนะ? ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเช่นนั้น ถ้าหวนกลับไปตอบใหม่อีกที คำตอบในวันนี้กับในวันนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน แล้วที่ตอบไปคนสัมภาษณ์เขาพอใจแค่ไหน ผลจึงออกมาเช่นนั้น มันอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ เพราะอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

รุ่นพี่ๆ มักจะบอกว่า “ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณเองในบัดดล เมื่อคำถามเหล่านี้ถูกโยนลงบนคุณโดยไม่ทันตั้งตัว พูดในสิ่งที่คุณเต็มใจ พอใจและรู้สึกที่จะพูด มันอาจจะอึดอัดมากถ้าเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราคิดไว้” ผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าผ่านมันมาได้อย่างไร ณ วันนั้น

ลองมาดูคำถามเหล่านี้ แล้วลองฝึกคิดและลองตอบดู ถ้าจะให้ดีพูดผ่านหน้ากระจกเงาและบันทึกเสียงไว้ เหมือนเราซ้อมละคร เมื่อเวลาผ่านไปแล้วลองกลับมาฟังคำตอบตัวเอง และลองทบทวนดูว่า เข้าท่าไหม ควรปรับปรุงอย่างไร จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อไปสอบสัมภาษณ์จริงๆ อย่าเพิ่งท้อแท้นะ สู้ๆ ครับ

คำถามที่ใช้ฝึกฝน

 1. What is service?
 2. Why do you want to join this airline and not other Airlines?
 3. What do you think flight attendant is?
 4. If you have to be a celebrity for a day, who do you want to be and why?
 5. What do you usually have for lunch and why?
 6. Which places of interest in (country) would you bring a tourist to and why?
 7. What is your favorite movie?
 8. What is your favorite music?
 9. What is your favorite food and state why?
 10. What is your favorite fruit and why?
 11. What fruit suits your personality?
 12. Include one new destination to (airline)’s network and give us your reasons for including that destination.
 13. If you were stuck on a deserted island, who would you want to be stuck on there with?
 14. What is your favorite color and why?
 15. What food will you introduce to your friend and why?
 16. If you had a million dollars, what would you do?
 17. Why do you want to be a cabin crew?
 18. Name a hobby
 19. If tomorrow you woke up as the opposite sex. What’s the first thing you would do?
 20. Or what would you do?
 21. If your mom and your bf drown in the sea. Who you would save first?
 22. Three tricks about yourself
 23. What to do to past time?
 24. Besides safety and service, what is important?
 25. Most important thing of being a Flight Attendant
 26. If you could travel one country, where will it be and who would you bring along with
 27. What’s the biggest repay for your parents?
 28. What you can provide for (airline)?
 29. What are main responsibilities in your current role?
 30. Most enjoy about your current role
 31. Enjoy most about working as part of a team?
 32. A time when you’ve faced a difficult challenge and how overcome?
 33. What skills could you bring to this position
 34. Tell us more about yourself?
 35. Tell us about your current or your previous job?
 36. Why do you quit your previous job?
 37. Why do you choose to be a cabin crew?
 38. What do you know about cabin crew job?
 39. Why do you think service is important?
 40. Tell us about your family.
 41. What do you think of (airline) in-flight service?
 42. If you are selected, how well or how do you think you can contribute to SIA as a cabin crew?
 43. How long do you want to stay as cabin crew?
 44. How well prepared are you for this interview?
 45. What is so remarkable about (airline)?
 46. What do you do in your spare time? Tell us your hobbies.
 47. How do you feel about being away most of the time? Is it okay to stay abroad?
 48. How determine are you in wanting to be an (airline) stewardess?
 49. What are the disadvantages of being a flight attendant?
 50. Why do you think teamwork is important?
 51. Why do you think good grooming is important for a cabin crew?
 52. Why must a cabin crew smiles a lot?
 53. What types of people would (airline) want as cabin crew?
 54. What sorts of books do you read?
 55. What are your short-term and long-term goals?
 56. Tell us about any one achievement of yours.
 57. What would be the greatest obstacle if you get the job?
 58. How do you handle passengers?
 59. What is your strength and weakness?
 60. What is the difference between good customer service, and exceptional customer service?
 61. What is your favorite past time?
 62. What is your favorite subject?
 63. Describe your working style.
 64. What is your communication style?
 65. How would you deal with angry passenger?
 66. What qualities do you like in your friends or co-workers and why?
 67. What do you notice first when you see a flight attendant?
 68. Are you a day or night person? or can you work nights, weekends and holidays?
 69. Describe in 3 words what type of person you are.
 70. What do your friends think of you?
 71. What would you do if someone disagrees with you?
 72. What would you do if you receive bad service?
 73. How quick are you able to leave your present job if (airline) wants to employ you?
 74. Name 3 things a passenger expects from a cabin crew.
 75. What types of passenger do you like to serve?
 76. How do you anticipate a passenger’s needs?
 77. What did you do on the day before this interview?
 78. What would be the first thing you would do if you have been successful at today’s interview?
 79. What types of articles in the newspaper that are of interest to you?
 80. What did you do on the day before this interview?
 81. What sorts of books do you read?
 82. What is an offline station? Online station?
 83. What was the happiest event you had in the last 12 months?
 84. What were your saddest moments?
 85. What type of work do you like best?
 86. Why should we hire you?
 87. How do you handle stressful situations?
 88. How do you motivate yourself?
 89. If you don’t get the job, what else would you do?
 90. If you were to do a task with someone would you chose a strong person or weaker?
 91. Why should we take you over other candidates?
 92. How would you handle disagreements between passengers?
 93. How do you feel about the dress code and professional standards?
 94. What would you have done if you spilled drinks onto a passenger?
 95. What types of passenger do you like to serve?
 96. What do your friends think of you?
 97. What do you usually do in your spare time?
 98. What would you do if someone disagree with you?
 99. How well do you work under pressure?
 100. What types of friends do you have?
 101. What do you think of (airline) in-flight service?
 102. What was the most impressive service you have ever experienced?
 103. What would you do if you receive bad service?
 104. How quick are you able to leave your present job if (airline) wants to employ you?
 105. Why do you think teamwork is important?
 106. What do you dislike most in your current job?
 107. What do you enjoy most in your present job?
 108. How many times have you applied for this post as a cabin crew with (airline)?
 109. Why do you think you were unsuccessful in your previous application?
 110. Why do you think good grooming is important as a cabin crew?
 111. Why must a cabin crew smiles a lot?

ได้แต่หวังว่า มันคงจะมีสักข้อที่คุณสามารถตอบได้ถูกใจกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการลงสมัครสอบคัดลูกเรือครั้งที่จะถึงนี้ครับ

ขอให้คุณโชคดีนะ 😀

300 total views, 1 views today

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)