Lifestyle

Fly around the world.

Bamboo Airways Experience.

ประสบการณ์สมัครงานที่ Bamboo Airways แบมบูแอร์เวส์ (Bamboo Airways) เป็นสายการบินใหม่ของเวียดนาม สายการบินเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2562 นี้ โดยมีฐานการบินหลักที่ กวีเญิน (เวียดนาม: Quy Nhơn) เป็นเมืองชายฝั่งทะเล และเมืองหลักของจังหวัดบิ่ญดิ่ญ อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยมีสถานีหลักอยู่ที่กรุงฮานอย โฮจิมินห์...

Prepare for Singapore Girl.

เตรียมตัวเพื่อฝันสู่การเป็น Singapore Girl Singapore Girl คือ สัญลักษณ์อันโดดเด่นของพนักงานต้อนรับ (ลูกเรือ) ของ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ซึ่งถูกสร้างให้เป็นตัวแทนของไมตรีจิต และความสง่างามแบบเอเชีย เครื่องแบบของสิงคโปร์เกิร์ลนั้นดัดแปลงมาจาก "โสร่งเกบาหยา (Kebaya)" ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายแบบมลายู ออกแบบโดย Pierre Balmain เมื่อปี...

Life of Cruise Crew

ประสบการณ์ชีวิตบนเรือสำราญ วันนี้ ขอนำเอาประสบการณ์ของชายหนุ่มคนไทยคนหนึ่ง ที่เคยทำงานเป็น "สจ๊วต" กับสายการบินเอมิเรตส์ แล้วมีปัญหา (ด้วยเรื่องสุขภาพส่วนตัว) แล้วลาออกไปสมัครงานเป็น "ลูกเรือ" จริงๆ คือ ลูกเรือสำราญขนาดใหญ่ ที่ท่องเที่ยวในน่านน้ำต่างๆ ทั่วโลก ว่ามีชีวิตต่างจากการทำงานบนเครื่องบินอย่างไร หนุ่มคนนี้ขอสงวนปกปิดนามตัวเอง รูปภาพ และบริษัทที่ทำนะครับ ด้วยเหตุผลบางประการ...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)