My Experience

All about my life, education and experience in work.

Start Point!

ประสบการณ์สมัครฝึกงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจาก ยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตอนนี้ก็เข้าช่วงปลายๆ ของการฝึกงานแล้วครับ กำหนดการฝึกงานเริ่มต้นวันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม...

Hi! Dubai…

Welcome to My Blog P'Por Cabin Crew Blog. บล็อกของนายปอ (ปรเมศวร์ โคตรคันทา) หนุ่มรัฐศาสตร์ (สิงห์ดำ) ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) แห่งรั้วสีชมพู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากที่จบการศึกษา (และยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับผองเพื่อนเลย) ก็ได้สานฝันสู่การเป็น...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)