Airways

Trainee@TG (1)

ฝึกงานกับการบินไทย (1) พูดถึงเรื่องการเป็น "แอร์-สจ๊วต" แล้วเนี่ยนะครับ ผมว่าหลายๆ คนก็อยากจะร่วมงานกับ สายการบินแห่งชาติของเรากันทั้งนั้น เพราะใครๆ ก็คงอยากอยู่บ้าน ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เพื่อน แฟน ไม่ต้องห่างบ้านไปอยู่ต่างประเทศ เหมือนที่ลูกเรือสายการบินต่างชาติต้องทำ ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่เราจะได้ลองเข้าไปเห็นว่า "ธุรกิจการบิน" เป็นอย่างไร ก็ต้องเริ่มจากการฝึกงาน...

SUPY Flights!

เที่ยวบินสำหรับลูกเรือ(มือ)ใหม่ หลังจากได้รับการฝึกฝน มาเป็นเวลาประมาณห้าสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้รับตารางบินเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งก็จะมีผสมปนเปกันไป ทั้งไฟลท์ที่เรียกว่า Turnaround คือ บินไปแล้วก็กลับ ได้เห็นสนามบินนิดเดียว เท้าไม่ได้แตะพื้นเมืองนั้นเลย กับอีกรูปแบบคือ Layover ก็คือไฟลท์ที่ลูกเรือจะได้ไปพักในเมืองนั้น เป็นเวลาขั้นต่ำประมาณ 24 ชั่วโมง หรือบางครั้งอาจจะมากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของเที่ยวบินที่มีบริการไปยังเมืองนั้นๆ ส่วน...

Service Delivery (2)

การบริการบนเครื่องบิน สนุกสนานและอิ่มหน่ำ จากการเรียน Service ในสี่วันแรกไปแล้ว ความหายนะเล็กๆ ก็มาถึงในสี่วันหลัง เพราะว่าอัดแน่นไปด้วยการสอบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยครับ วันที่ห้า เราก็มาเรียนเรื่องงานเอกสารที่จะต้องทำ เมื่อเสร็จสิ้นการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ จะมีแบบฟอร์มที่เราจะต้องกรอก เรียกว่า ABC Paper โดยต้องนับจำนวนขวดและอื่นๆ ซึ่งก็ยุ่งยากและละเอียดมากๆ ครับ คล้ายๆ...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)