attendant

Safety with MedLink (2)

บริการทางการแพทย์ อาการเจ็บป่วย หรือเหตุไม่คาดฝันของผู้โดยสาร อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับ รวมไปถึงการคลอดก่อนกำหนดด้วยนั่นเอง ซึ่ง หมอตำแยจำเป็น ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ ลูกเรืออีกแล้ว ในการเรียน GMT เราก็ต้องมาเรียนวิธีการทำคลอดเบื้องต้นเช่นกันครับ ในกรณีไม่สามารถ Divert เครื่องได้ทันท่วงที ก็ถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของเหล่าลูกเรือเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถึงอย่างไร MedLink จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือกระบวนการทำคลอดทั้งหมดด้วยครับ หลังจากนั้น...

Safety with MedLink (1)

บริการทางการแพทย์ อย่างที่เขียนไปเมื่อครั้งที่แล้วว่า คราวนี้เราจะต้องผันตัวเองมาเป็น "คุณหมอ คุณพยาบาล" กันชั่วคราว ในคลาส เรียนเรื่อง Group Medical Training (GMT) ซึ่งก็คือ การฝึกการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ภาคพื้นดิน MedLink ก่อนอื่น ก็ต้องขอขอบคุณสายการบินของเราที่กรุณาทุ่มทุนสร้าง ลงทุนมหาศาลไปกับ "ระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์...

General Safety

ความปลอดภัยในการเดินทางบนเครื่องบิน ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์สำหรับการฝึกที่เข้มข้นที่ Emirates Aviation College ครับ ในสัปดาห์นี้ เราเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยการสอบ ซึ่งเป็นการสอบเรื่อง General Safety ซึ่งก็ได้แก่ เรื่องการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บนเครื่องบินของเรา ตามที่เรียนแล้วก็ฝึกฝนมาในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองครับ การสอบก็แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นแบบปรนัย ส่วนที่สองก็เป็นส่วนของแบบอัตนัย ซึ่งอัตนัยเนี่ย ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนให้ถูกต้องตาม...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)