Services

World’s Top 100 Airlines 2018 : SkyTrax

สายการบินยอดเยี่ยม 2018 World’s Top 100 Airlines 2018 : SkyTrax สกายแทร็กซ์ จัดอันดับสายบินยอดเยี่ยมของโลก ประจำปี 2018 โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เขี่ยแชมป์เก่า การ์ตา แอร์เวย์ส ขึ้นไปอยู่อันดับ...

Best Cabin Seat.

การเลือกที่นั่งโดยสารบนเครื่องบิน กรณีดราม่า สายการบินไทย เที่ยวบิน TG971 ซูริค-สุวรรณภูมิ ทำให้อยากเขียนเรื่อง "การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินโดยสาร" นี้ขึ้นมา แต่ไม่ขอก้าวล่วงในเรื่องใครผิด - ถูกในเรื่องนั้นนะครับ ให้ทางบริษัทการบินไทย เขาดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ่น และแถลงผลออกมาดีกว่า แต่ขออธิบายคร่าวๆ ถึงความเป็นเป็นมา - เป็นไปในกรณีนี้สักนิดหนึ่งครับ ปฐมเหตุมาจากการใช้เครื่องบิน...

Ultra Long Haul Flight.

การบินข้ามโลกระยะไกลไม่หยุดพัก Ultra long-haul หมายถึง ระยะเวลาการบินของเที่ยวบินที่ "ยาวเป็นพิเศษ" แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง สำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็น "ระยะยาว" แต่คำนี้โดยทั่วไปหมายถึง เที่ยวบินที่มีระยะเวลาบินเกิน 12 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น เที่ยวบินเหล่านี้มักเป็นเส้นทางที่มีวงกลมใหญ่ ซึ่งมักจะผ่านบริเวณขั้วโลก หรือข้ามเขตเวลา (Time zone) หรือข้ามมหาสมุทร...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)