Steward

Safety with MedLink (1)

บริการทางการแพทย์ อย่างที่เขียนไปเมื่อครั้งที่แล้วว่า คราวนี้เราจะต้องผันตัวเองมาเป็น "คุณหมอ คุณพยาบาล" กันชั่วคราว ในคลาส เรียนเรื่อง Group Medical Training (GMT) ซึ่งก็คือ การฝึกการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ภาคพื้นดิน MedLink ก่อนอื่น ก็ต้องขอขอบคุณสายการบินของเราที่กรุณาทุ่มทุนสร้าง ลงทุนมหาศาลไปกับ "ระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์...

General Safety

ความปลอดภัยในการเดินทางบนเครื่องบิน ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์สำหรับการฝึกที่เข้มข้นที่ Emirates Aviation College ครับ ในสัปดาห์นี้ เราเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยการสอบ ซึ่งเป็นการสอบเรื่อง General Safety ซึ่งก็ได้แก่ เรื่องการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บนเครื่องบินของเรา ตามที่เรียนแล้วก็ฝึกฝนมาในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองครับ การสอบก็แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นแบบปรนัย ส่วนที่สองก็เป็นส่วนของแบบอัตนัย ซึ่งอัตนัยเนี่ย ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนให้ถูกต้องตาม...

Training : SEP 1st week

สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ 23.00 / May 28,2010 from DBX ในที่สุดก็ได้ฤกษ์เขียนบล็อกซะทีนะครับ... ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้ว สำหรับการเทรนนิ่งที่แสนเข้มข้น และ หนึ่งอาทิตย์สำหรับ Induction Week ของสายการบินของเราแล้วนะครับ สำหรับ Induction Week ก็ใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์ครับ ในช่วงเวลานี้...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)