TOEFL

Language Test

English Test for you. เนื่องจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายสำนัก หลายรูปแบบ ที่วัดทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน จะบอกว่าความเข้มข้นแตกต่างกันก็ใช่ เลยมีคำถามจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษา หลายคนสอบถามกันมาว่า "ไม่รู้จะสอบอะไรดีระหว่าง IELTS, TOEIC หรือ TOEFL ?” อย่าเพิ่งสับสนกับชื่อเรียก เพราะทั้ง...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)