Vietjet

VietJet Air Walk-in [December]

VietJet Air Cabin Crew Walk-in Interview VietJet Air เป็นสายการบินเวียดนามที่กำลังเติบโต และขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่อง กำลังขยายเส้นทางการบินทั้งภายในประเทศเวียดนามเอง และในภูมิภาคเอเชีย สายการบินยุคใหม่ที่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถหลากหลาย มีกำหนดเปิดรับสมัครลูกเรือใหม่ด้วยการ Walk-in เข้าสัมภาษณ์สำหรับเดือนธันวาคม 2562 ที่ ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้...

VietJet Interview Process

ประสบการณ์สมัคร VietJet Air วันนี้รวบรวมเอา "ประสบการณ์สมัคร์แอร์สายการบิน VietJet" จากเวียดนามกันหน่อย เพราะเห็นประกาศรับสมัครกันบ่อยๆ ต้องบอกก่อนนะว่า VietJet Air นั้นเป็นสายการบินเอกชนของเวียดนาม ที่เติบโตเร็วมาก (สั่งเครื่องทีหนึ่งเป็นร้อยลำ) มีฐานการบินอยู่ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ซิตี้ และท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย กำลังขยายเส้นทางการบินทั้งภายในประเทศเวียดนามเอง...

VietJet Air Walk-in [November]

VietJet Air Cabin Crew Walk-in Interview VietJet Air เป็นสายการบินเวียดนามที่กำลังเติบโต และขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่อง กำลังขยายเส้นทางการบินทั้งภายในประเทศเวียดนามเอง และในภูมิภาคเอเชีย สายการบินยุคใหม่ที่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถหลากหลาย มีกำหนดเปิดรับสมัครลูกเรือใหม่ด้วยการ Walk-in เข้าสัมภาษณ์ ที่ ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ และดานัง...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)