Vietjet

VietJet Air Recruitment

VietJet Air Cabin Crew Recruitment VietJet Air สายการบินที่กำลังเติบโตและขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่อง กำลังขยายเส้นทางการบินทั้งในเวียดนาม และในภูมิภาคเอเชีย สายการบินยุคใหม่ ที่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถหลากหลาย ใน วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ที่ ดานัง วันเสาร์ที่...

VietJet Air Recruitment

VietJet Air Cabin Crew Walk-in Interview VietJet Air สายการบินที่กำลังเติบโตและขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่อง กำลังขยายเส้นทางการบินทั้งในเวียดนาม และในภูมิภาคเอเชีย สายการบินยุคใหม่ ที่ต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถหลากหลาย ใน วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เปิดรับสมัครลูกเรือใหม่แบบ Walk-in...

Thai Vietjet : Ex-Crew Required!

Thai Vietjet : Ex-Crew or Chinese Speaker. สายการบิน Thai Vietjet Air กำลังรับสมัครลูกเรือ Ex-crew (ที่ผ่านการเป็นลูกเรือ/หรือเคยทำงานเป็นลูกเรืออยู่แล้ว ในสายการบินอื่น) หรือลูกเรือที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนเป็นพิเศษ จากการขยายตัวของธุรกิจการบินในอาเซียน ที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งแต่ละสายการบินก็ต่างเร่งฉกฉวยโอกาสนี้ สาวๆ...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)