Vietnam

Bamboo Airways Recruitment [February2020]

Bamboo Airways Cabin Crew Recruitment [Vietnam] แบมบูแอร์เวส์ (Bamboo Airways) เป็นสายการบินใหม่ของประเทศเวียดนาม สายการบินที่เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 นี้ มีฐานการบินในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม…

 485 total views,  1 views today

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)