Thai Smiles Recruitment

Thai Smiles : Air Purser Cabin Crew Recruitment.

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นๆ

 • Test of English for International Communication TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • TOEFL (Paper Based Test 510 คะแนนขึ้นไปหรือแบบ Computer Based Test 150 คะแนนขึ้นไป) คะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • IELTS คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • THAI TEP 59 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป โดยมีคะแนนมากกว่า 180 คะแนน และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • ไม่มีรอยสักที่จะมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ (ไม่อนุญาตให้ใส่ผ้าพันแผลและเครื่องสำอางในการปกปิด)
 • บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

การแต่งกาย

 • เสื้อแขนสั้นเหนือศอก (งดเว้นการสวมเสื้อแขนกุด) กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว หากผมยาวต้องรวบผม แต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม
 • แต่งหน้าให้เหมาะสม ไม่สวมแว่นตา (สวมคอนแทคเลนส์ได้) และเหล็กจัดฟัน

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

 • 21 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562 สมัคร Online Application ได้ที่ ลิงก์นี้ครับ
  หรือ สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว

 • 04 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 1
 • 09 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1
 • สถานที่ บริษัท ไทยสมาลย์แอร์เวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  อาคาร 9 ชั้น 1-2, 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 18 , 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 รอบสอบสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและประวัติอาชญากร
 • 2 มีนาคม 2562 ตรวจร่างกาย ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน

**เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมารอในบริเวณอาคารรับสมัคร**

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 09-10 กุมภาพันธ์ 2562

 • ผู้สมัคร ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงาน (Application Form) ตาม link ด้านล่างนี้ และกรอกเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
 • ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบันดังต่อไปนี้ โดยแสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้นพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – Test of English for International Communication TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  – TOEFL (Paper Based Test 510 คะแนนขึ้นไปหรือแบบ Computer Based Test 150 คะแนนขึ้นไป) คะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  – IELTS คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  – THAI TEP 59 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  – ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่กำหนดสีพื้นหลัง
  – หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพ และคุณสมบัติเหมาะสม ตามกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็สมควร

ติดต่อสอบถาม : Human Resources Department Tel. +662 117 8774, 8772

Dowload 1 : ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 1/2562
Dowload 2 : แบบฟอร์มใบสมัคร
Dowload 3 : แผนที่

ที่มา : https://www.thaismileair.com/th/newsupdates/news_1892

342 total views, 2 views today

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)