Vietjet Air Recruitment

ข่าวดีสำหรับหนุ่ม-สาวชาวไทยครับ ทางสายการบิน Vietjet Air เปิดรับสมัครลูกเรือชาย-หญิง ณ โรงแรมทิวลิป กรุงเทพมหานคร จำนวนมากครับ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. พลาดได้ไงกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีความสูง เพศหญิง : ความสูงต่ำสุด 160 ซม. (เท้าเปล่า) มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-22 และเพศชาย: ความสูงต่ำสุด 170 ซม. (เท้าเปล่า) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 20-24
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อายุผู้สมัคร : ลูกเรือใหม่ อายุ 21-28 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2536 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544) หรือลูกเรือที่มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 32 ปี (ไม่เกิน 22 มิถุนายน 2532)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 ++ (เฉพาะบุคคล) หรือ Aptis (สอบภาษาอังกฤษโดย British Council) ระดับ B2 ต่ำสุด มีอายุการใช้งาน 2 ปี ภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • สามารถว่ายน้ำ 50 เมตรแบบไม่หยุด โดยไม่ต้องใช้เครื่องพยุงร่างกาย
 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาภาษาจีนและญี่ปุ่นที่ดี (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 • มีสมรรถนะทางร่างกายไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ที่จะมีผลต่ออาชีพลูกเรือโดยสาร
 • ผ่านการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • ไม่มีรอยสักที่มองเห็นได้หรือรอยแผลเป็นขณะอยู่ในเครื่องแบบ (ห้ามใช้เครื่องสำอางหรือพลาสเตอร์ปิดบัง อำพราง) ไม่สวมเหล็กดัดฟัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมที่ดีกับเพื่อนต่างชาติ
 • ไม่มีประวัติทางคดีอาญา

การแต่งกายในการสมัครงาน

 • ผู้หญิง: เสื้อแขนสั้น / กระโปรงเหนือระดับเข่า / ถุงน่องสีเดียวกับผิว แต่งหน้าเต็มและทรงผมที่ดูสบาย
 • ผู้ชาย: ชุดทางการ กับเสื้อแขนสั้น และทรงผมสั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

(เอกสารทั้งหมด ต้องแสดงฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)

 • ใบรับรองแพทย์สำหรับการทดสอบแอนติเจนเทส (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลา 08.20 น. ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 • แบบฟอร์มใบสมัคร (เขียนด้วยลายมือ ห้ามพิมพ์) ดาวน์โหลดที่นี่
 • รูปถ่ายชุดทางการ ขนาดพาสปอร์ต 2 รูป
 • รูปถ่ายแบบ ชุดลำลอง เต็มทั้งตัว 1 รูป
 • Resume ภาษาอังกฤษ
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา Transcript (ใบรับรองว่าจะจบการศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)
 • ผลคะแนนการสอบ TOEIC ต่ำสุด 600 คะแนน (เฉพาะบุคคล ใช้ได้ 2 ปี ณ วันสัมภาษณ์) หรือ Aptis (สอบภาษาอังกฤษโดย British Council) ระดับ B2
 • การยกเว้นหนังสือรับรองการรับราชการทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • Crew ID หรือ Employment Letter จากสายการบินเดิมหรือสายการบินปัจจุบัน (สำหรับลูกเรือที่มีประสบการณ์เท่านั้น)
 • ใบรับรองผลภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

 • กรุณาจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมตามลำดับที่กล่าวข้างต้น
 • เอกสารต้นฉบับจะถูกตรวจสอบในวันสมัคร และจำเป็นต้องมีสำเนาสำหรับการส่งมอบให้กรรมการด้วย
 • หากไม่มีเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน จะถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะในการสมัคร

วิธีการสมัครงาน

กิจกรรมตอนเช้า:

 • การส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารทั้งหมด
 • ตรวจสอบ ส่วนสูง น้ำหนัก BMI
 • พรีสกรีน/แคทวอล์ค

กิจกรรมตอนบ่าย:

 • การแสดงความสามารถพิเศษ (แสดงเพียง 1 นาที)

กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 • วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สอบข้อเขียนทางระบบออนไลน์
 • วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565: Aptis test (สอบภาษาอังกฤษโดยบริติช เคานซิล)
 • วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 : ตรวจสุขภาพ, เวลา TBA

ที่มา : สายการบินไทยเวียตเจ็ท

 170 total views,  4 views today

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)