foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 แล้ว มีข่าวใหม่ๆ ออกมาให้ครูหลายคนตกใจ เช่น จะต่อใบประกอบวิชาชีพครูต่อไปจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B1 (ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะ แค่สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ถ้าเทียบกับการสอบ TOIEC ก็คะแนนประมาณ 250-300 เท่านั้นเอง) ซึ่งจริงๆ แล้วมันจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้ ต้องรู้ ต้องเข้าใจ ใช้ได้ ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่อดตายหรือหลงทางถ้ามีความรู้ระดับนี้ครับ อย่ากลัวที่จะใช้งานภาษาอังกฤษ อายเด็กนักเรียนได้นะ...

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

Ads by KruMontree

uboncom 1

joomla-logoลังจากที่ต้องคอยแก้ปัญหามากมาย ในเรื่องระบบความปลอดภัยในเว็บไซต์ จากการโดนผู้ไม่ปรารถนาดีฝังสคริปต์ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อโคจร และทำให้การทำงานในหน้าเว็บช้าผิดปกติ ปรึกษาหารือกับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายมาหลายรอบ ได้ข้อสรุปว่า ควรลองเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ CMS ที่ใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อดูว่า ปัญหาจะหมดไปไหม (จริงๆ แล้วมันมีปัญหาเฉพาะโดเมนนี้ krumontree.com ส่วนโดเมนอื่นๆ ในเครื่องแม่ข่ายเดียวกันที่ผมดูแลรับผิดชอบ กลับไม่เป็นอะไรเลย เล่นเอางงเหมือนกัน)

Update web engine to Joomla 3.x

ก็คงต้องลองดูอีกสักรอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ปัญหามีไว้แก้ ทำให้เราแกร่งขึ้นกระมัง เรื่องของเรื่องคือ ผมมีตัวระบบทั้ง Joomla 1.5.x และ Joomla 2.5.x ซึ่งไม่รู้ว่ามันรั่วซ้ำซ้อนมาจากตัวไหน ก็เลยตัดสินใจยกเลิกการใช้งานทั้งสองตัวเลย

อ่านเพิ่มเติม:  Then we will come back

2019 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996