AirAsia Interview Process

AirAsia Cabin Crew Interview Process and Stages

วันนี้ ขอนำเสนอประสบการณ์ของสาวแอร์โฮสเทส สายการบิน AirAsia ที่เธออยากถ่ายทอดประสบการณ์ และความสำเร็จในการเข้าร่วมการคัดเลือกแอร์โฮสเทสกับ AirAsia เมื่อ 2 ปีก่อน เธอส่งรายละเอียดคร่าวๆ มาให้ ซึ่งผมได้นำมาเรียบเรียงใหม่ใส่ภาพประกอบอีกนิด เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เอาประสบการณ์นี้มาแชร์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครรุ่นถัดๆ ไปได้เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าร่วมงานกับสาวชุดแดงแห่งมาเลเซีย ในโอกาสต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

 • Height Check
 • Document Check
 • Catwalk/Scar-Tatoo Check/Self Introduction
 • English Test
 • Group Activity
 • Interview – 2 to 1

1. ขั้นตอนแรก – HEIGHT CHECK

การวัดความสูงเมื่อยืนบนเท้าเปล่าสำหรับสุภาพสตรีคือ ต่ำสุด 157 เซนติเมตร และสูงสุดที่ 170 เซนติเมตร แน่นอนเลยว่า เจ้าหน้าที่รับสมัครจาก AirAsia จะปฏิเสธคุณ (ปัดตก) ทันทีถ้าไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดนี้ เพิ่งจะรู้ว่ามีไม่รับสูงเกินด้วย คงจะมองไปที่ความเก้งก้างในการทำงานบริการด้วยแหละ รวมทั้งความสวยงามเมื่ออยู่เป็นหมู่คณะ (ไม่มีใครสูงปรี๊ด หรือเตี้ยแคระอยู่ในกลุ่ม)

2. ขั้นตอนที่สอง – DOCUMENT CHECK

สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOIEC ที่คะแนนมากกว่า 650 ขึ้นไป ซึ่งผลการทดสอบนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแน่นอนว่า ด้วยจำนวนผู้สมัครแต่ละครั้งมีจำนวนมาก ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำก็ต้องถูกคัดออกก่อน ถ้าคุณผ่านสิ่งที่ต้องเตียมให้พร้อมคือ

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ที่คุณสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
 • ต้นฉบับและสำเนาวุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) และต้นฉบับใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 • Resume ที่ผ่านการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด
 • ต้นฉบับและสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • ภาพถ่ายขนาดติดพาสปอร์ต (ขนาด 2″) จำนวน 1 รูป (เตรียมติดตัวไปเผื่อด้วยก็ดี)
 • ภาพถ่ายขนาดเต็มตัวของเรา จำนวน 1 รูป (ที่แต่งตัวดูดี ท่าทางสง่า ไม่มีใครอื่นในภาพ)

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารต่างๆ คุณจะได้รับหมายเลขประจำตัว และนั่งคอยการเรียกตัวเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป (ใครไม่ผ่านด่านนี้ กลับบ้านได้)

3. ขั้นตอนที่สาม :

CATWALK – กรรมการจะขอให้คุณเดินผ่านหน้าคณะกรรมการ ซึ่งคุณต้องสวมวิญญาณนางแบบ เดินด้วยท่วงท่าที่สง่างาม มีรอยยิ้มและเป็นมิตรที่สุด ด้วยความมั่นใจของคุณเอง (ถ้าได้เลขลำดับหลังๆ ก็ดูคนอื่นๆ ที่เดินก่อน แล้วทำให้ดีกว่าหรือดีที่สุดสำหรับเรา ขอให้มั่นใจ)

SCAR/TATTOO check – ขั้นตอนนี้คือ การตรวจดูรอยแผลเป็น รอยสักบนร่างกาย ทั้งที่ใบหน้า ลำคอ แขนและขา ที่ต้องมองไม่เห็น จนเด่นชัดเจน เมื่อสวมชุดเครื่องแบบของ AIR ASIA แต่ถ้าแผลเป็นเล็กๆ ที่สามารถกลบเกลื่อนด้วยเครื่องสำอางค์ได้จนดูไม่น่าเกลียด กรรมการมักจะให้ผ่านไปไม่มีปัญหา

SELF INTRODUCTION – การแนะนำตัวเองด้วยประโยคสั้นๆ กับกรรมการ ซึ่งควรจะแสดงออกให้กรรมการเห็นว่า เรามีความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งน้ำเสียงและการแสดงออกทางกายที่นอบน้อม เป็นมิตร ในเวลาอันสั้น

** ช่วงเวลาสั้นๆ นี้ คุณต้องรอเวลาสักพัก 1-2 นาที ที่กรรมการจะบอกคุณว่า “ไม่ผ่าน” หรือ “ได้ไปต่อ” **

4. ขั้นตอนที่สี่ – ENGLISH TEST

เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที กับการทำแบบทดสอบประมาณ 25 ข้อ ซึ่งจะมีคำถามที่เน้นด้านการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร ควรอ่านอย่างละเอียดแล้วตอบคำถามนั้น อย่าลืมว่า คุณมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะ อย่ารีรอนัก

ขั้นตอนนี้คุณจะรู้ตัวว่า ผ่านหรือไม่ผ่านไปขั้นตอนต่อไป ก็ต่อเมื่อกรรมการเรียกหมายเลขประจำตัวคุณ พร้อมกับยื่นแบบฟอร์มการสมัครงานฉบับใหม่ ให้คุณไปกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ แล้วนำยื่นให้กรรมการเพื่อเข้าสู่ด่านต่อไป

5. ขั้นตอนที่ห้า – GROUP ACTIVITY

ตอนนี้คุณจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และจะมีกิจกรรมให้นำเสนอตนเอง หรือแสดง หรือทำในสิ่งที่เราชื่นชอบ เช่น อาจเป็นการร้องเพลง การเต้นรำ การแสดงอื่นๆ ฯลฯ ผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งบอกกับเราว่า “ขั้นตอนนี้เป็นการสังเกตการทำงาน ความร่วมมือของกลุ่ม ทำให้มันเรียบง่ายแต่เรียบร้อยและสนุก”

จงทำให้ตัวเองโดดเด่นจากคนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นที่จะได้ไปต่อสู่ขั้นตอนสุดท้าย

6. ขั้นตอนที่หก – 2 to 1 INTERVIEW

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เดินทางมาถึงด่านสุดท้าย ขั้นตอนนี้เขาจะจัดให้พวกเรามารออยู่ที่อีกห้องหนึ่ง เพื่อรอการเรียกเข้ารับการสัมภาษณ์ ช่วงนี้อย่าละเลยการแต่งหน้า-ทำผมให้ดูดี และคอยการเรียกเข้าผ่านมือถืออย่าเผลอเชียว

กรรมการจะเรียกเข้าสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มการสมัครงาน ในขั้นตอนที่ 4 โดยเรียกทีละ 3 คน ไปยังห้องที่จัดเก้าอี้ไว้เป็นการเฉพาะ ต่อหน้ากรรมการ 2 คน

สำหรับฉัน (เจ้าของประสบการณ์นี้) ถูกถามให้เล่าถึงภูมิหลัง สิ่งที่กำลังทำ(งาน)อยู่ในปัจจุบัน และเหตุผลที่สนใจและเลือกในการมาสมัครเข้าร่วมงานกับทาง Air Asia

หลังจากนั้นกรรมการจะถามว่า “คุณมีคำถามใดๆ หรือไม่ที่จะถามเรา” ตอนนี้สำคัญมาก ที่คุณควรจะถามในเรื่องที่คุณข้องใจ สงสัย ในการทำงานกับ Air Asia เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเขา แต่อย่าลากยาวหรือเยิ่นเย้อจนเกินไป

จากนั้น กรรมการจะแจ้งให้คุณทราบว่า ให้รอรับอีเมล์จากทางบริษัทประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ต่อจากนี้ ที่จะแจ้งว่า คุณประสบผลสำเร็จในการสมัครงานครั้งนี้หรือไม่?

เมื่อได้รับอีเมล์ (ซึ่งบางคนที่ใช้อีเมล์บางผู้ให้บริการ อาจจะไม่เห็นจดหมายในกล่องจดหมายเข้า (Inbox) เพราะระบบเข้าใจว่าเป็มอีเมล์ขยะ (SPAM) ดังนั้นควรตรวจสอบให้ดีในกล่องจดหมายขยะ (SPAM mailbox) ด้วย) ในจดหมายจะแสดงความยินดีที่คุณผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ และแจ้งวันเวลา/สถานที่ในการตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK) ซึ่งคุณต้องไปตามวันเวลาที่กำหนดนั้น

ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะร่วมงานกับทาง Air Asia ขอให้ทุกคนโชคดีในอนาคตอันใกล้นี้

🙂 😛 😀 😳

 1,596 total views,  2 views today

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)