ครูมนตรี โคตรคันทา

อดีตข้าราชการครูผู้สนใจในโลกสมัยใหม่แต่ก็ไม่ลืมเรื่องดีๆ ในอดีต

Aviation Today

Coronavirus: impact on the aviation industry. นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องปิดตัวลงและจำกัดการเดินทางภายในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 การยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในเวลาต่อมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเที่ยวบินทั่วโลกลดลงถึง 65.1%...

The world’s oldest airline.

The world’s oldest airline. ในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบครั้งรุนแรงต่อเศรษฐกิจของโลก มากกว่าครั้งใดๆ ทำให้กิจการต่างๆ ล้มหายตายจากไปด้วยทนต่อภาวะความชงักงันไม่ไหว ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ มากมาย และกิจการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็น "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการเดินทางไปมาหาสู่กัน การขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ต่างก็หยุดดำเนินกิจการ ยังคงเหลือเพียงการขนส่งที่จำเป็นทางการบรรเทาทุกข์...

Boeing 747 closing era of Jumbo Jets.

Boeing quietly pulls plug on the 747, closing era of jumbo jets. Boeing 747 เป็นอดีตเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่ Airbus จะผลิตยักษ์ใหญ่รุ่น A380 ออกมาแข่งขันในตลาดเครื่องบินโดยสาร...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)