ครูมนตรี โคตรคันทา

อดีตข้าราชการครูผู้สนใจในโลกสมัยใหม่แต่ก็ไม่ลืมเรื่องดีๆ ในอดีต

Aviation Today

Coronavirus: impact on the aviation industry. นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องปิดตัวลงและจำกัดการเดินทางภายในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 การยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในเวลาต่อมา…

 63 total views,  13 views today

The world’s oldest airline.

The world’s oldest airline. ในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบครั้งรุนแรงต่อเศรษฐกิจของโลก มากกว่าครั้งใดๆ ทำให้กิจการต่างๆ ล้มหายตายจากไปด้วยทนต่อภาวะความชงักงันไม่ไหว ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ มากมาย และกิจการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็น “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการเดินทางไปมาหาสู่กัน…

 113 total views

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)