Emirates

Emirates Cabin Crew 2022

Emirates Cabin Crew 2022 สถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักไปนานกว่า 3 ปี แต่วันนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยว การเดินทางเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทาง Emirates Group จึงเริ่มมองหาบุคลากรที่มีบุคลิกโดดเด่น มีความมั่นใจ สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์ และทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจ รักในการให้บริการ...

Super Jumbo A380

Super Jumbo A380 เหิรฟ้าอีกครั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลก จำนวนผู้โดยสารสำหรับการบินไปยังส่วนต่างๆ ทั่วโลกลดลง จนทำให้การใช้เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลำตัว 2 ชั้นที่บรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 450-500 ที่นั่ง ไม่มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย หลายสายการบินจำต้องหยุดให้บริการกับเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ เช่น สายการบิน Emirates ที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ในฝูงบินมากที่สุดในโลกกว่า 120 ลำ...

Aviation Today

Coronavirus: impact on the aviation industry. นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องปิดตัวลงและจำกัดการเดินทางภายในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 การยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในเวลาต่อมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเที่ยวบินทั่วโลกลดลงถึง 65.1%...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)