Qatar

Qatar Airways Recruitment (Feb2022)

Qatar Airways Recruitment Qatar Airways สายการบินตะวันออกกลางที่กำลังเติบโต และกำลังมองหาลูกเรือที่สามารถส่งมอบภารกิจของเรา โดยมอบความเป็นเลิศในบริการด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า เราคือ สายการบินระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็น “แบรนด์ระดับโลก” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ได้เปิดรับสมัครลูกเรือชาวไทยทั้งชาย-หญิงกันแล้วนะครับ คุณสมบัติขั้นต้น...

World’s Best Airline Awards 2021

World's Best Airline Awards 2021 ว่างเว้นไปหนึ่งปี (2020) จากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อธุรกิจการบินไปทั่วโลก ปีนี้ SKYTRAX สถาบันจัดอันดับสายการบินนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจการบินทั่วโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัลนี้คัดเลือกจากการโหวตของผู้โดยสาร และผ่านกระบวนการที่เป็นอิสระ ไม่มีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก การจัดอันดับในปี 2021 นี้เป็นการสำรวจจากแบบสอบถามของลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ...

Hope & waiting.

รอคอยด้วยความหวัง ช่วงเวลาต่อจากนี้คือ ช่วงเวลาที่ "มืดมน" สำหรับอุตสาหกรรมการบินทั้งโลก จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 นั้นทำให้หลายสายการบินประสบปัญหาอย่างหนัก จากความต้องการเดินทางทางอากาศที่หายไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สายการบินต่างก็ปฏิเสธการเพิ่มจำนวนฝูงบิน หรือคาดการณ์ไว้แล้วว่า เครื่องบินของตนที่เคยมีอยู่จะพอให้บริการไปอีกสักพักใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar) ได้ออกมาประกาศว่า ตนจะไม่รับมอบเครื่องบินใหม่ไปจนถึงปี 2022 ในประเทศไทยเราเอง...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)