Thai Airways

Hope & waiting.

รอคอยด้วยความหวัง ช่วงเวลาต่อจากนี้คือ ช่วงเวลาที่ “มืดมน” สำหรับอุตสาหกรรมการบินทั้งโลก จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 นั้นทำให้หลายสายการบินประสบปัญหาอย่างหนัก จากความต้องการเดินทางทางอากาศที่หายไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สายการบินต่างก็ปฏิเสธการเพิ่มจำนวนฝูงบิน หรือคาดการณ์ไว้แล้วว่า เครื่องบินของตนที่เคยมีอยู่จะพอให้บริการไปอีกสักพักใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น กาตาร์แอร์เวย์…

 105 total views,  1 views today

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)