รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3/2565

Thai Smiles Airways มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครโปรดดูรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิด 25 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป)
 • สถานะโสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส ไม่มีบุตร
 • การศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
  THAI TEP 59 คะแนนขึ้นไป ผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ
  TOEFL (Paper Based Test 500 คะแนนขึ้นไป Computer Best Test 173 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet Beat Test 61 คะแนนขึ้นไป) ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ
  Test of English for International Communication (TOIEC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ
  IELTS คะแนนระดับ 5.5 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ไม่มีรอยสักที่มองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ (ไม่อนุญาตให้ใส่ผ้าพันแผลและเครื่งสำอางในการปกปิด)
 • บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

การแต่งกายในวันสมัคร

เสื้อแขนสั้นเหนือศอก (งดเว้นการสวมเสื้อแขนกุด) กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว หากผมยาวต้องรวบผม แต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม แต่งหน้าให้เหมาะสม ไม่สวมแว่นตาและเหล็กดัดฟัน

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

 • 9-25 ธันวาคม 2565 สมัคร Online Appication หรือแสกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว

  – แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่
  – แผนที่บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ คลิกที่นี่
 • 27 ธันวาคม 2565 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลิกภาพเบื้องต้น
 • 5-6 มกราคม 2566 คัดเลือกบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ณ บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด อาคาร 9 ชั้น 1-2 ตึกการบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต้องนำเอกสารตัวจริง/สำเนาต่อไปนี้มายื่นด้วย
  – บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  – ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  – ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีรูปถ่าย ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  – ใบรับรองผลการทดสอบภาษาจีน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  – รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหรือขนาดพาสปอร์ตไซส์ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป (ไม่กำหนดสีพื้นหลัง)
 • 7 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและประวัติอาชญากร
 • 11-12 มกราคม 2566 ตรวจร่างกาย ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
 • 13 มกราคม 2566 เริ่มฝึกอบรม

Loading

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)