Month: December 2022

Thai Smiles Recruitment

รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3/2565 Thai Smiles Airways มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครโปรดดูรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิด 25 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป)...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)