foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ครับ ขอให้ทุกท่านได้ประสบสุขพบสิ่งดีๆ ในชีวิต มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีขวัญกำลังใจอันดีในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า หลุดพ้นวังวนย่ำรอยเก่าๆ หนีห่างจากจากนโยบายรายวันของคนบนหอคอยงาช้าง สิ่งใดที่ตั้งใจตั้งปณิธานไว้ก็ขอให้ดำเนินการได้ดังใจปรารถนา ประสบผลสำเร็จทุกประการเทอญ...

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

uboncom 1

2017 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996