foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
นักเรียนปิดเทอมกันแล้ว แต่ครูยังไม่หยุด ช่วงนี้ก็เป็นการรับสมัครนักเรียนใหม่ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ไปจนถึงระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผู้ปกครองทุกคนก็คงหัวหมุนเตรียมรับมือการหาที่เรียนให้ลูกหลาน เลือกที่เรียน มองหาอาชีพในอนาคตให้กับบุตรหลาน อย่ามองแต่มหาวิทยาลัยนะครับ อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกที่ดีและขาติกำลังต้องการมากที่สุดในขณะนี้

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

uboncom 1

2017 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996