foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
เริ่มเปิดเทอมที่ 2 กันแล้ว พร้อมกับกิจกรรมใหญ่ของชาวไทยที่ร่วมกันถวายความอาลัยต่อพ่อหลวง ขอให้เรายึดเอาวิธีคิดการทำงาน การเป็นอยู่พอเพียงที่พ่อสอนน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนและครอบครัว อย่าจงรักและภักดีเพียงคำพูดขอให้ทำด้วยใจเถิด ถ่ายทอดต่อไปยังศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น แล้วประเทศไทยของเราจะยั่งยืน อีกไม่นานจะสิ้นปีแล้ว สิ่งที่ตั้งใจไว้เริ่มทำกันบ้างหรือยังครับ?

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

uboncom 1

2017 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996