Coronavirus: impact on the aviation industry.

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องปิดตัวลงและจำกัดการเดินทางภายในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 การยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในเวลาต่อมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเที่ยวบินทั่วโลกลดลงถึง 65.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศสูงสุด ในบางประเทศนั้นลดลงถึงกว่าร้อยละ 90 เช่น ในอิตาลีลดลงถึงร้อยละ 98 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 การเดินทางของผู้โดยสารในประเทศจีนคาดว่าจะลดลงประมาณ 87 ล้านคน ทำให้อุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศมีการลดลงเป็นรูปตัววี ตลอดปี 2563 ซึ่งทาง สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ประมาณการการสูญเสียรายได้จากผู้โดยสารของสายการบินต่างๆ ถึง 314 พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีการคาดการณ์ว่า เฉพาะสายการบินในประเทศจีนจะสูญเสียรายได้ 19.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสถานการณ์รูปตัววี และอาจสูงถึง 22.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสถานการณ์รูปตัวยู ดังกราฟ

* แหล่งที่มากำหนดสถานการณ์ต่อไปนี้:
สถานการณ์ที่ 1 – “รูปตัว V” : การกู้คืนที่รวดเร็วจากพฤษภาคม 2020 และสมมติฐานอื่นๆ
สถานการณ์ที่ 2 – “รูปตัวยู” : หดตัวเป็นเวลานานถึงมิถุนายน 2563 และสมมติฐานอื่นๆ

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา เริ่มมีการทำการบินรับส่งผู้โดยสารภายในประเทศในหลายๆ ประเทศ ด้วยวิธีปฏิบัติด้านสุขภาพที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งการเว้นระยะห่างของที่นั่งผู้โดยสาร การทำความสะอาดเครื่องที่เข้มงวด ผู้โดยสารและลูกเรือต้องสวมหน้ากากอนามัย งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบินระยะสั้นๆ เป็นต้น ส่วนในการบินระหว่างประเทศนั้น ยังมีเฉพาะเที่ยวบินพิเศษนำประชากรของแต่ละประเทศที่ตกค้างในดินแดนอื่นกลับบ้านเท่านั้น

การบินไทยนำคนไทยที่ตกค้างในออสเตรเลียกลับบ้าน

แมัหลายสายการบินพร้อมที่จะกลับมาบินตามปกติ แต่ด้วยความไม่มั่นใจของนักเดินทางเอง กอร์ปกับความเข้มงวดด้านสุขภาพของแต่ละประเทศที่ต้องมีการกักตัว 14 วัน หากเดินทางมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการประกาศปิดน่านฟ้าไม่ให้สายการบินต่างชาติบินเข้า ทำให้สถานการณ์การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศยังมีไม่มากนัก บนน่านฟ้า ณ เวลานี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบินของเครื่องบินขนส่งสินค้า (air cargo) เท่านั้นที่ยังมีอยู่

การสร้างควมเชื่อมั่นให้นักเดินทาง

สายการบิน Emirates แถมฟรีประกันโควิด-19 ให้ผู้โดยสารทุกคน

มาตรการด้านสุขภาพในที่พักผ้โดยสารของ Emirates

นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางการของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ประกาศอนุญาตให้พลเมืองและผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในเอมิเรตส์ สามารถเดินทางออกจากประเทศได้ สายการบินเอมิเรตส์จึงได้เริ่มเปิดเส้นทางบินไปยังประเทศต่างๆ บริการแก่ผู้โดยสารทั่วโลกไปยังกว่า 60 จุดหมายปลายทาง ซึ่งครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ผ่านการเชื่อมต่อที่ มหานครดูไบ เช่น London, Manchester, Frankfurt, Paris, Zurich, Madrid, Amsterdam, Copenhagen, Dublin, Barcelona, Washington DC, New York JFK, Auckland, Beirut, Brussels, Hanoi, Ho Chi Minh City, Toronto, Kuala Lumpur, Singapore และ Hong Kong (ยังไม่มี Bangkok, Phuket นะครับ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางเปิดน่านฟ้าด้วย

การรักษาระยะห่างในเคาท์เตอร์เช็กอิน

สายการบิน Emirates ได้มีการปรับนโนบายการจองบัตรโดยสาร เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทาง ผู้โดยสารท่านใดที่วางแผนการเดินทางและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน หรือข้อบังคับต่างๆ สามารถเลื่อนการเดินทางการเดินทางได้นานถึง 24 เดือน และสามารถจองเที่ยวบินได้ใหม่หลังจากนั้น

สายการบิน Emirates ยังได้เพิ่มความมั่นใจ เพื่อดึงให้ผู้โดยสารมาใช้บริการของสายการบินมากขึ้น ด้วยการมอบประกันการเดินทาง ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางกับ Emirates ทุกคน ประกันตัวนี้มีชื่อว่า NEXtCARE ซึ่งจะมอบให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางกับ Emirates ทุกคนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครหรือกรอกข้อมูลใดๆ เพิ่มทั้งสิ้น

มาตรการรักษาความปลอดภัยสุขภาพที่ Bording Gate

รายละเอียดคร่าวๆ คือ ถ้าผู้โดยสารของสายการบิน Emirates ถูกวินิจฉัยว่า ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่เดินทาง ประกันจะจ่ายค่ารักษาให้สูงสุด €150,000 (5.5 ล้านบาท) ถ้าผู้โดยสารต้องถูกกักตัว (Quarantine) จะได้รับเงินชดเชยวันละ €100 (3,700 บาท) สูงสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ และถ้าผู้โดยสารเสียชีวิตจากโควิด-19 Emirates จะมอบเงินช่วยเหลืองานศพให้อีกประมาณ €1,500 (1,765$) หรือประมาณ 55,600 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม ปีนี้ แต่ทั้งนี้ ประกันการเดินทางดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมค่าตรวจเชื้อโควิด-19

ความคุ้มครองนี้มีให้สำหรับการเดินทางระหว่างวันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563 (เที่ยวบินที่เดินทางจะต้องสิ้นสุด หรือเริ่มบินเที่ยวแรกก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563) และครอบคลุมทั้งสิ้น 31 วัน นับจากวันที่เริ่มบินออกนอกประเทศ ซึ่งหมายความว่า ผู้โดยสารของสารการบินยังคงได้รับความคุ้มครอง หากมีการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ หลังจากถึงจุดหมายปลายทางที่ สายการบิน Emirates มีให้บริการ ซึ่งสนามบินดูไบได้มีมาตรการในการตรวจสุขภาพของผู้โดยสารว่า ปลอดจากโควิด-19 ทุกคนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นการบินเข้า-ออก หรือเปลี่ยนเครื่องที่นี่

ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยบนเครื่องบิน Emirates

ท่านชีค อาห์เมด บิน ซาอีด อัลมักตูม ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินและกลุ่มบริษัท Emirates กล่าวว่า “ภายใต้คำสั่งของรองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ปกครองของมหานครดูไบ ท่านชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัลมักตูม Emirates ภูมิใจที่ได้เป็นสายการบินชั้นนำในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่การเดินทางระหว่างประเทศ เราทราบดีว่า ผู้คนเริ่มมีความประสงค์จะเดินทางหลังจากที่หลายประเทศประกาศเปิดพรมแดนอีกครั้งนึง แต่ก็ยังมองหาความยืดหยุ่นในการเดินทางไปพร้อมๆ กับความเชื่อมั่น หากมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง”

Travel hygiene kit สำหรับผู้โดยสารทุกคน

Emirates ได้มีการทำงานอย่างหนักและลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อลดการติดเชื้อในระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร และยังได้มีการปรับนโยบายการจองบัตรโดยสารให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สายการบินได้มีการยกระดับการให้บริการไปอีกขั้น ด้วยการเป็นสายการบินแรกในอุตสาหกรรม ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลก ถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่มากขึ้น แต่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก และเชื่อว่าพวกเขาจะยินดีและเปิดรับกับมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้” ท่านชีค กล่าวเสริม

ทั้งนี้ Tim Clack ผู้บริหารสายการบิน Emirates เปิดเผยว่า “ความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินของ Emirates ลดลงกว่า 90% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และก่อนหน้านี้ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่อบริหารรายได้ และเงินสดของสายการบิน เช่น ปรับเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารบางส่วนไปขนส่งสินค้าแทนเพื่อสร้างรายได้”

ผู้โดยสารท่านใด ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเดินทาง เพียงติดต่อไปยังสายด่วนของสายการบิน เพื่อรับความคุ้มครองนี้ ซึ่งเบอร์ติดต่อสายด่วนและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองและค่าใช้จ่ายที่สายการบินจะช่วยเยี่ยวยาสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ้างอิง : https://www.businessinsider.com/emirates-coronavirus-medical-coverage-funeral-pandemic-2020-7

 1,103 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)