Flight

Ultra Long Range Flight.

เที่ยวบินระยะไกลครั้งแรก บินกันได้ไม่เท่าไหร่ ลูกเรือใหม่ๆ แข็งแรงอย่างพวกเรา ก็ถูกจับให้ไปบินไฟลท์ที่เรียกว่า Ultra Long Range Flight หรือ ULR กันแล้วหล่ะครับ สำหรับไฟลท์ ULR ก็คือไฟลท์บินที่มีระยะทางไกลเป็นพิเศษ นั่นคือนับเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติงานได้มากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไปครับ สำหรับในเส้นทางบินของเอมิเรตส์ก็จะมี ULR...

First Operational Flight : Lagos

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของลูกเรือ หลังจากผ่าน SUPY Flight กันไปสองไฟลท์แล้ว คราวนี้ก็เป็นเวลาแห่งการทำงานจริงๆ กันแล้วครับ Lagos International Airport, Nigeria ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากฝึกเรียบร้อย ตารางบินของเราจะใช้อักษรย่อ CU มาจาก Can Use ซึ่งหมายถึงว่า ฝ่ายจัดตารางบินจะสามารถกำหนดตารางบินของเราได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

SUPY Flights!

เที่ยวบินสำหรับลูกเรือ(มือ)ใหม่ หลังจากได้รับการฝึกฝน มาเป็นเวลาประมาณห้าสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้รับตารางบินเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งก็จะมีผสมปนเปกันไป ทั้งไฟลท์ที่เรียกว่า Turnaround คือ บินไปแล้วก็กลับ ได้เห็นสนามบินนิดเดียว เท้าไม่ได้แตะพื้นเมืองนั้นเลย กับอีกรูปแบบคือ Layover ก็คือไฟลท์ที่ลูกเรือจะได้ไปพักในเมืองนั้น เป็นเวลาขั้นต่ำประมาณ 24 ชั่วโมง หรือบางครั้งอาจจะมากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของเที่ยวบินที่มีบริการไปยังเมืองนั้นๆ ส่วน...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)